رژیم لاغری سریع

آرشیو سراسری قرآن‌کریم در شیراز افتتاح شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس، {در این} مراسم کدام ممکن است همراه خود حضور استادان خوشنویسی ایران؛ یدالله کابلی، محمد حیدری، مجید چیزفهم، محمدرضا معین‌خواه شامگاه پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد، کوروش کمالی‌سروستانی، سرپرست وسط اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری فارس در سخنانی ذکر شد: اگرچه سابقه کتابت وحی به دوران اولین مقدمه اسلام در مکه باز می‌گردد، با این حال کتابت قرآن در زمان نزول وحی همراه خود آنچه بعدها رواج پیدا کرد، به سختی تمایز دارد. کتابت در دوران نزول وحی {برای حفظ} وحی صورت می‌گرفت، با این حال در دوران بعد کدام ممکن است قرآن ترکیبی‌آوری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رواج فشرده‌ای کشف شد، {به دلیل} رواج را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر تا حد زیادی قرآن‌کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز برای شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای دین به کلام آسمانی قرآن‌نگاری روی زمین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنرهای اسلامی، جایگاه ویژه‌ای کشف شد.
 
کمالی‌سروستانی، افزود: اجتناب کرده اند آن نقطه کدام ممکن است ابن‌مُارتفاع بیضاوی، باهوش خطاط فارسی، رسم‌الخط بدیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش جدید جاده عربی را در قالب‌های ابدی «محقق، ریحان، ثلث ریحان، ترقیع رقاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسخ» کدام ممکن است مدار آنان بر دایره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله بود، سامان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه در این زمان، آثار قرآن‌نگاران ایرانی، زینت‌بخش گنجینه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌هاست.
 
به مشاوره وی، در هزار سال قرآن‌نگاری ایرانیان، هیچ زمان امتحان شده عاشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابدانه هنرمندان، نگارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشنویسان قرآن، آرام نگشته است. اگرچه آرایه‌ها، هم قدر عبارات خداوند نیستند، با این حال نماد‌دهنده کوششی زمینی اجتناب کرده اند اوج عشق برای ارج‌گذاری به سخنان آسمانی‌اند. {در این} بخش اجتناب کرده اند آثار هنری اسلامی نیز چون تولید دیگری نهادهای تمدن اسلامی، عملکرد ایرانیان تأثیرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی است.
 
کمالی‌سروستانی در شکسته نشده، ذکر شد: گذشته تاریخی ترکیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش قرآن‌کریم نماد‌دهنده کدام ممکن است قرآن‌نگاری را می‌توان همراه خود به سختی تسامح به دوران پیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ابن مُارتفاع جدا کردن کرد؛ چرا کدام ممکن است در قرن چهارم هجری «ابن مقله» همراه خود نبوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری شخصی طرحی نو در می‌اندازد. او اجتناب کرده اند تلفیق زیباشناسانه ردیابی ها محلی سرزمین عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق کدام ممکن است در تحقیقات بعدی به تماس گرفتن‌های کوفی، مکی، مدنی، حجازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عباسی خوانده شده‌اند، خطی می‌آفریند کدام ممکن است به رویداد راحتی در تحریر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه بعدی، ناسخ ردیابی ها تولید دیگری می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین‌رو «نسخ» شناسایی می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه روی زمین اسلام رواج می‌یابد.
 
وی افزود: در سده چهارم هجری، تعیین کنید ظاهری قرآن‌های بازو‌نویس به نحو شگرفی دچار تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر شد. در اکثر مناطق، کاغذ جای منافذ و پوست را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه‌آرایی افقی به‌صورت عمودی درآمد. همراه خود اصرار «رسم‌الخط نوین»، ابن مقله دوران اخیر‌ای در قرآن‌نگاری جهان اسلام پی ریخت، دورانی کدام ممکن است همراه خود خلق آثار ارزشمند ابن بواب، یاقوت مستعصی، بایسنغر، ابراهیم سلطان، روزبهان شیرازی، علاءالدین تبریزی، میرزا احمد نی‌ریزی، محمدشفیع ارسنجانی، اشرف‌الملک اصفهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع تولید دیگری اجتناب کرده اند قرآن‌نگاران ایرانی به همان اندازه در این زمان تداوم یافته است.
 
سرپرست وسط اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری فارس، دقیق کرد: گستردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه آثار قرآن‌نگاران ایرانی اجتناب کرده اند منصفانه‌سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراکندگی آنان در کتابخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، ما را بر آن داشت کدام ممکن است «قالب آرشیو سراسری قرآن‌کریم» به‌صورت دیجیتال را حاضر، تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترکیبی‌آوری آموزشی این آثار برای ورود بیشتر محققان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان بپردازیم.
 
کمالی در شکسته نشده ذکر شد: ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ قرآن خطی در فهرست نسخ خطی ایران (فنخا) سند شده است کدام ممکن است در کتابخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه‌های ایران نگهداری می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد برآورد اجمالی انواع نسخ خطی زیبا قرآن‌کریم در کتابخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه‌های جهان کدام ممکن است اجتناب کرده اند آثار قرآن‌نگاران ایرانی است، ۳۰۰ مدل است. مدل‌های ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فهرست شده} در گام اول این آرشیو کدام ممکن است در این زمان در ماه رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک رمضان افتتاح می‌شود، اجتناب کرده اند کتابخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه‌های چستربیتی، کنگره، مونیخ، کلمبیا، ملبورن، نورعثمانیه، موزه والترز امریکا، کتابخانه سراسری فرانسه، موزه متروپولتین، توبینگن آلمان، کتابخانه پاریس، کتابخانه سراسری سوئد، کتابخانه ایالتی باوریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز گروه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس، کتابخانه مجلس، کتابخانه مرکزی دانشکده تهران، خانقا احمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه‌های ایران است.
 
وی اضافه کرد: برخی اجتناب کرده اند زیباترین مدل‌های خطی قرآن‌کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر دیده شده {در این} آرشیو عبارت اجتناب کرده اند مدل‌های کاتبان بزرگی چون یاقوت مستعصمی، علیرضا عباسی، روزبهان شیرازی، میرزا احمد نی‌ریزی، وقار شیرازی، شاه‌بن قطب، علاءالدین تبریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدحسن اصفهانی است.
 
سرپرست وسط اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه سراسری فارس در طولانی مدت ذکر شد: امید است همراه خود تهیه کنید شهرت صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نهادهای باکلاس، در یک واحد فاصله ۵ ساله، کلیه نسخ خطی قرآن‌نگاران ایرانی به‌صورت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فهرست‌نویسی آموزشی به‌صورت برخط در اختیار هنرمندان، خوشنویسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققان قرار گیرد.
 
در شکسته نشده این آیین یدالله کابلی آثار هنری خوشنویسی را هنری اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قدمت دانست کدام ممکن است عملکرد مهمی در سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط مطالب مهم اجتماعی، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی داشته‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بی‌تردید این آثار هنری تحمل تاثیر کلام وحی، هنری قدسی شمرده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجینه عمیقی مشابه آرشیو سراسری قرآن در واقعیت نماد اجتناب کرده اند هنرمندانی دارد کدام ممکن است همراه خود عشق مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاضت سال‌های بی‌شماری اجتناب کرده اند عمر شخصی را به سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کلام وحی صرف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آثار در واقعیت شناخته شده به عنوان آثار هنری سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اساس‌ای نشانگر هویت، اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ایران پایین است.
 
علاوه بر این مجید چیزفهم دانشمندیانی در بخش عکس اجتناب کرده اند این آیین ضمن تقدیر اجتناب کرده اند تحمیل آرشیو سراسری قرآن، تمایل کشورهای مختلف برای حاضر آثار زیبا حال در موزه‌های شخصی به صورت دیجیتال را یکی اجتناب کرده اند راه‌های حاضر در دسترس بودن این آثار به علاقمندان {در سراسر} جهان دانست.
 
در بخش عکس اجتناب کرده اند این آیین محمد حیدری همراه خود دقیق این کدام ممکن است شیراز تصویر سرزمین باکلاس است اجتناب کرده اند افتتاح موزه آرشیو سراسری قرآن {در این} شهر ابراز خرسندی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در کل گذشته تاریخی هنرمندان ایرانی چه هنرمندان خوشنویس، چه هنرمندان مصحف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه هنرمندان جلدساز بیشترین همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرشان را در کتابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذهیب قرآن مجید صرف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی‌های ارزشمند بی‌شماری را {در این} زمینه {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرتاسر دنیا داریم.
 
این درک خوشنویس در شکسته نشده، ذکر شد: ترکیبی‌آوری الگوی‌های بسیاری اجتناب کرده اند قرآن‌های خطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری آن ها به صورت فایل‌هایی کدام ممکن است برای بیشتر مردم قابل استفاده باشد کار ارزشمندی است کدام ممکن است در آرشیو سراسری قرآن انجام گرفته‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده می‌کنم بدست آوردن به مدل‌هایی کدام ممکن است باقی مانده است ترکیبی آوری نشده تسهیل گردد به همان اندازه این موزه منصفانه موزه تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی داشته باشد در زمینه خوشنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای تکیه کن تغییر به مرجعی برای کنجکاوی‌مندان آثار هنری شود.
 
به گزارش ایبنا؛ در شکسته نشده این سیستم‌های بزرگداشت سعدی شیرازی، شامگاه پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ سومین نمایشگاه محفل انس در آرامگاه سعدی شیرازی همراه خود حضور چهره ابدی خوشنویسی ایران درک یدالله کابلی خوانساری، تحریک کردن به زحمت کشید.