“آستارا; تنها بندر بدون کشتی به چاپ سوم رسیدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) در «آستارا، تنها بندر بدون کشتی»، شاعر جدا از سرودن چند شعر در محیط محلی، به مسائل اجتماعی، عاشقانه و موضوعات روزمره پیرامون زندگی انسان پرداخته است و در مجموع، ملک زاده را می توان در زمره کسانی دانست. شاعران ساده

در این مجموعه ۶۰ قطعه شعر نو در ۸۸ صفحه تنظیم و با قیمت ۲۹ هزار تومان به فروش می رسد.

گزیده ای از شعر:
“با تمام وجودم.”
رودخانه های زیادی روی من آویزان است
که فاضلاب را برای من می آورند.
دریای خزر
– که من هیچ اقیانوسی را نمی کشم –
و من تمام درد را در خودم می ریزم.”

داود ملک زاده (متولد آستارا ۱۳۶۱) تاکنون کتاب های «شعر جوان آستارا» (۱۳۸۴، انتشارات فرهنگ ایلیا)، «تهران شهری کوچک برای شعر» (چاپ اول ۱۳۶۵، دوم ۱۳۶۷ و ۱۳۶۷) را منتشر کرده است. فرهنگ ۱۹ ایلیا)، دو وای (چاپ اول، بهار ۱۳۹۷، چاپ دوم، زمستان ۱۳۹۷، فصل ۵)، “این زندگی را در یک پیام متنی پیدا کن” (۱۳۹۳، آرادمان)، “گزنه های دور گردنت” (شعر آستارا) گلچین، ۱۳۹۴، فرهنگ ایلیا)، «آچمز» (۱۳۹۶، چشمه)، «هوا خود بهشت ​​است» (زندگی، شعر و طنز عمران صلاحی – ۱۳۹۷، آرادمان و بلم) و «فصل ها و داستان های مدرسه» (شعر کودکانه) – ۱۴۰۰، بلام) منتشر شده است.