آسیب های اجتماعی در اندیشه آیت الله خامنه ای به صورت علمی مورد بررسی قرار می گیرد


آسیب های اجتماعی در اندیشه آیت الله خامنه ای به صورت علمی مورد بررسی قرار می گیرد
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کرسی ترویجی ارائه و نقد دیدگاه علمی «آسیب های اجتماعی در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای مجاله العلی» در پژوهشکده فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

در این نشست امیر سیاهپوش از اعضای هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی به عنوان مجری و رضا غلامی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ابراهیم عباسپور رئیس پژوهشگاه مؤسسه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی و سیدعلی صیدی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی به عنوان منتقد محتوا، مطالب ارائه شده را مرور می کنند.

این نشست روز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ برگزار می شود و دبیر علمی آن محمد اسحقی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران است.