رژیم لاغری سریع

آشکار اجتناب کرده اند فیلم سینمایی «بازیگر پنجم» همراه خود محوریت داستان صلح امام حسن علیه السلام.
داستان بلند همراه خود عنوان «مشاور پنجم» حول محور داستان صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام) نوشته محسن هجری توسط بهنوش آشکار شده است.