آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) انجام دهد؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | زندگی مشترک


بله ، این وضعیت طبیعی است و هیچ اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این شرایط مستلزم آن است که فرد بطور دوره ای مورد معاینه و معاینه قرار گیرد ، به ویژه پس از 40-40 سالگی. پس از جراحی پروتز سینه ، این معاینات دوره ای در صورت لزوم با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید