آیت الله خاتمی اجتناب کرده اند کتابخانه رضوی مشهد بازدید کردآیت الله سید احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه کوتاه مدت تهران اجتناب کرده اند کتابخانه رضوی در درگاه باب الجواد (علیه السلام)، حرم مطهر رضوی در مشهد بازدید کرد. حجاج وعده ی حج را دادند.