رژیم لاغری سریع

«ابراهیم احمد» روزهای مقاومت در برابر داعش را روایت می‌کندنویسنده کتاب «ابراهیم احمد» با بیان این‌که این اثر دربردارنده خاطرات یکی از امدادگران مدافع حرم، تجربیات او از سوریه و وقایع و اتفاقات جبهه مقاومت حین مبارزه با داعش و عوامل تکفیری است، گفت: شباهت این کتاب با آثار دیگر این است که به هرحال قهرمان این کتاب هم یک شهید مدافع حرم است که هموطن ما نیست، اما هم عقیده ماست.