رژیم لاغری سریع

اتحادیه‌های چاپ و نشر کشور باید از پوسته سنتی خود خارج شوندمدیر لیتوگرافی کاری گرافیک و عضو اسبق هیات مدیره اتحادیه لیتوگرافان تهران، بر لزوم خروج اتحادیه‌های صنعت چاپ از پوسته سنتی و توجه به نقش تشکل‌های صنفی در پویایی و فعال شدن صنوف تاکید دارد.