اجتناب کرده اند توان اولین گالری تخصصی کودک حرم رضوی برای رشد کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود فعالان کتاب استقبال می کنیم.


خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) خراسان رضوی“گالری تخصصی کودک” در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع همراه خود حضور حجت الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان مقدس در اوایل سال نو در صحن پیامبر اعظم رضوی افتتاح شد. قدس رضوی. هدف آن حاضر این سیستم های آموزشی برای جوانان ۵ به همان اندازه ۱۰ سال است.

آموزش صحیح به کودکان {کمک می کند} به همان اندازه استعدادهای شخصی را شکوفا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های حیاتی برای همه زمانها را نهادینه کنند. تحمیل فضای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب برای آستان قدس رضوی، همراه خود ملاحظه به آمادگی دیدنی کودکان در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، همراه خود افتتاح گالری ویژه کودکان، آموزش «کودک زائر» یکی اجتناب کرده اند انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های آموزشی صحیح برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اندیشه در مورد شده است. این گروه سنی؛ با این حال به نظر می رسد مانند است مقوله کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی {در این} بالکن خواستن به ملاحظه بیشتری دارد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین شریعتی نژاد، معاون فروش اسلامی آستان قدس رضوی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایبِنا کسب اطلاعات در مورد کنجکاوی طراحان به موضوع کتابخوانی اظهار داشت: اجتناب کرده اند این رو اجتناب کرده اند حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت گروه های پرانرژی در بخش کتاب استقبال می کنیم. یادآور ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندانی کدام ممکن است غیر مستقیم به حاضر آثار شخصی {در این} بخش هستند.

اجتناب کرده اند عملکرد ها، نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اجتناب کرده اند تحمیل رواق برای جوانان در حرم مطهر رضوی اطلاع دهید.
بالکن تخصصی کودک در صحن مسجد النبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جوانان ۵ به همان اندازه ۱۰ سال اجتناب کرده اند ۸ به همان اندازه ۲۰ سال همراه خود قابلیت ۱۴۰۰ نفر همراه خود طیف گسترده ای از این سیستم های آموزشی جالب طراحی شده است. متنوع اجتناب کرده اند زائران حرم رضوی خانوار هایی هستند کدام ممکن است در ساعات مختلف در یک روز واحد روز به در کنار فرزندان شخصی مشرف می شوند. مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفگیرها نیز کنجکاوی مند هستند به همان اندازه جشنی برای فرزندانشان اجتناب کرده اند وظایف دانشکده در حرم امام رضا (علیه السلام) برگزار کنند. سالیان متمادی این مراسم در حرم مطهر برگزار می شد، آستان قدس رضوی این سیستم های متنوعی را در وضعیت های مختلف برای این زائران خردسال تدارک دید، با این حال خواستن بود فضایی ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان تحمیل شود. به همین دلیل، “بالکن منطقه مورد علاقه برای کودک” برای زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانشان طراحی شده است.این بالکن ساده برای نوروز مناسب شده؟
خیر، انشالله «سرباز تخصصی کودک» میزبان همیشگی زائران است.رواق تخصصی کودک چه تفاوتی همراه خود بخشهایی دارد کدام ممکن است برای خدمت رسانی به کودکان در حرم استفاده می شد؟
در حرم مطهر بخش های مختلفی اجتناب کرده اند جمله ورزش های خانه قرآن، نمایشگاه های وسط رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات کدام ممکن است در بازتاب در زمینه آموزش پرانرژی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بخش «کبوتر» را حاضر می تدریجی. در حرم مطهر رضوی شرکت ها برای جوانان، با این حال هیچ خوب اجتناب کرده اند این بخش‌ها قابلیت فیزیکی کافی برای حاضر خدماتی را نداشتند کدام ممکن است به کودکان شرکت ها ندهند. اجتناب کرده اند این رو بالکنی هم درجه مقبره برای این گروه سنی اندیشه در مورد شد. در قدیم «اتاق استراحت» در طبقه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بابا الهادی» در صحن رساله عظیم بود کدام ممکن است سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید را برای خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانشان دردسرساز می کرد. این ضرر در رواق تخصصی کودک {وجود ندارد} از در رواق های درجه حرم مستقر شده است. پس می توان اظهار داشت این کار جدید برای اولین بار {اتفاق افتاد}. این سیستم های کودکان بر روی این بالکن هدفمند می تواند. این مجموعه در بلند مدت علاوه بر این مرکزی برای حمایت اجتناب کرده اند این سیستم های کودکان در تمامی بخش های مختلف زیبایی شناختی حرم {خواهد بود}. انشالله {در تابستان} همراه خود پشتیبانی «تفریحی تخصصی کودکان» شناخته شده به عنوان نیمه مرکزی، پایگاه های سیار برای جوانان در صحنه های مختلف تحمیل خواهیم کرد.با توجه به شرکت ها بالکن کودکان بپرسید.
“تفریحی تخصصی کودکان” ۱۲۰۰ متر مربع مساحت دارد. در فاز اول سعی کردیم در ۲ فضای تابستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسقف شرکت ها حاضر کنیم. فضای تابستانی در مرحله بعد انشاالله به استفاده از می رسد. این سیستم های بالکن کودکان در قالب آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای ادغام کردن بخش هزارتو – تفریحی های پازل – “آموزش آداب حج”، “به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصه گویی” است. در پایان، Photo Studio طوری طراحی شده است کدام ممکن است خانوار ها در صورت تمایل می توانند همراه خود فرزندان شخصی عکس سوغات بگیرند.تراس کودکان برای ادغام کردن چه بخش هایی تبدیل می شود؟
نیمه بی نظیر رواق برای ادغام کردن خوب «تالار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «صحن مرکزی» است کدام ممکن است در آن به کودکان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدوی اجتناب کرده اند طریق صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن، معارف حج آموزش داده می‌شود. سالن بی نظیر برای برگزاری مراسم تکالیف زنان نیز طراحی شده است. نیمه تولید دیگری بالکن «قصه سرایی» خوب شکل آموزشی است کدام ممکن است به تعیین کنید کلبه ای همراه خود طراحی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} شده است، یادآور خانه مادربزرگ همراه خود صندلی به همان اندازه کودک ها در کلبه بنشینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به داستان های مقدماتی گوش کنند. مربیان

کودک ها تعدادی از وقت هستند؟
این سیستم های بالکن کودکان همراه خود محوریت معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حضور کفگیرها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در گالری کودکان ۴۵ دقیقه {است تا} خانوار ها بتوانند در اوقات فراغت اجتناب کرده اند آنها دیدن کنند.به نظر می رسد مانند است در طراحی های این خانه جایی برای کتاب {وجود ندارد}. مگه ۹؟
در بالکن تخصصی کودک نیمه قصه گویی را پرانرژی کردیم با این حال کابینت کتاب طراحی نشد! لذا اجتناب کرده اند حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت گروه‌های پرانرژی در بخش کتاب اجتناب کرده اند جمله ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌مندانی کدام ممکن است تمایل دارند آثار شخصی را {در این} بخش به حاضر بگذارند، استقبال می‌کنیم. آنها اغلب هستند کتاب های تایید شده ما را به اشتراک بگذارند به همان اندازه کودک ها بتوانند اجتناب کرده اند جایگزین برای بررسی استفاده کنند. بالکن تخصصی کودک در امتداد طرف علی بن موسی الرضا(ع) فضای مناسبی برای فروش سنت کتابخوانی برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی اصولاً آنان همراه خود کتاب های همراه خود محوریت مضامین دینی، حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن است. نیمه کتابخوانی را نیز می توان همراه خود کمک گروه های پرانرژی در بخش کتاب پرانرژی کرد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است {در این} گروه ۱۴۰۰ کودک حضور دارند، می توان همراه خود مشارکت فعالان بخش کتاب، کتاب اهدا کرد.در بلند مدت چه نیمه های عکس به این خانه اضافه می تواند؟
اگر استقبال مردمان را ملاک اثربخشی بدانیم باید اظهار داشت اکنون قابلیت پایان دادن شده است. در اولین روزهای افتتاحیه کدام ممکن است مصادف همراه خود سفر سال نو می باشد اجتناب کرده اند ساعت ۸ به همان اندازه ۱۲ صبح حدود ۵۰۰ کودک پذیرفته شدند کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند رضایت خانوار ها اجتناب کرده اند اینکه فرزندانشان اجتناب کرده اند این خانه نهایت استفاده را ببرند. ساختار پایان دادن شد؛ مرحله عکس نیز برای این نیمه اندیشه در مورد شده است کدام ممکن است انشاالله همراه خود قرارداد کرامت مرحله آخرین را به بالا خواهیم رساند. به همین دلیل پیشنهادات بهتری اجتناب کرده اند مردمان برای تعیین مقدار اثربخشی این ساختار خواهیم داشت. در مرحله دوم، برای غنی سازی پارتیشن های خانه، المان های حرم مطهر در مقابل ای نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینیاتوری نصب تبدیل می شود به همان اندازه زائران کودکان همراه خود این اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای حرم رضوی شناخته شده شوند. نیمه پایانی کدام ممکن است طراحی فضاهای جانبی بالکن کودکان برای ادغام کردن فضای تابستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف آموزشی تولید دیگری است در جاری پایان دادن است.