اجتناب کرده اند طریق داستان همراه خود دنیای کودکان اوتیسم شناخته شده شوید


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) ۲ آوریل مصادف همراه خود ۳ آوریل، روز جهانی اعلان اجتناب کرده اند اوتیسم است. اختلالی کدام ممکن است به طور گسترده دنیای شخص مبتلا را تنظیم می دهد. درک کردن چرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن آنها برای خانوار های حاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران فوق العاده حیاتی است. از ما در جوامع شخصی همراه خود هم مسکن می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهانه باید شرایط مسکن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را برای مبتلایان تسهیل کنیم.

اختلال طیف اوتیسم خوب اختلال عصبی است کدام ممکن است در سال های اولین انبساط کودک شخصی را نماد می دهد. اکنون علل آن در نقص های ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی ایجاد شده است.
در اشخاص حقیقی اوتیستیک، این اختلال باعث تبدیل می شود کدام ممکن است ذهن شخص تحت تأثیر اوتیسم اجتناب کرده اند تذکر رفتارهای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های ارتباطی {به درستی} حرکت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آموزش داده شود نحوه برقراری ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم اجتماعی همراه خود دیگران اختلال تحمیل تدریجی. کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان تحت تأثیر اختلال طیف اوتیسم رفتارهای تکراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیشه ای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتباط کلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکلامی، توانایی های شناختی روال، رفتارهای اجتماعی، ورزش های اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی ضرر دارند.

اعلان اجتناب کرده اند اوتیسم معادل همه {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی شناسایی شده است در دنیا راه های مختلفی دارد. یکی اجتناب کرده اند آنها مطالعه کتاب {در این} زمینه است، با این حال چه راهی بیشتر اجتناب کرده اند ادعا کردن به کودکان، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان با توجه به اوتیسم، کدام ممکن است لذت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزنده است. ما هم لذت می بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به اطلاعات شخصی اضافه می کنیم کدام ممکن است در برخورد همراه خود اشخاص حقیقی تحت تأثیر اوتیسم مهربان تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولی تر باشیم.

در همین جا برخی اجتناب کرده اند تأثیرات اوتیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​سبک مسکن اشخاص حقیقی تحت تأثیر اوتیسم را بر روی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان خاص می کنیم.

پسری کدام ممکن است کتاب باد را {دنبال کرد}
این کتاب کودک کدام ممکن است برای گروه سنی ۷ به همان اندازه ۹ سال چاپ شده شده است، بر ایده توهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهم مایکل ورتینگتون همراه خود تصویرگری جوزف کیمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر لیدا هادی نوشته شده است. این تأثیر دنیا را اجتناب کرده اند توجه خوب کودک اوتیستیک نماد می دهد. سامی می‌داند کدام ممکن است منحصر به فرد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهایی را می‌بیند کدام ممکن است دیگران نمی‌بینند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویی را می‌بیند کدام ممکن است دیگران نمی‌فهمند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنچه در گذشته اجتناب کرده اند شیوع همراه خود سیگنال‌ها رخ داده است آگاه است. سامی به همه عامل اطرافش ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به باد پاسخ نماد می دهد. او تمایل دارد بداند باد به مکان {می رود}. بعد اجتناب کرده اند خانه به جاده {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید باد را دنبال می تدریجی.
کتاب خوشنویسی ممکن است
کودکان اوتیستیک دنیای شخصی را دارند. این دلیل است است کدام ممکن است همه {نمی توانند} همراه خود دنیای شخصی هماهنگ باشند از اعلان اجتناب کرده اند ساختار این جهان است کدام ممکن است همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی را به در کنار دارد. چیزی کدام ممکن است برای همه صدق می تدریجی، چه فرد مبتلا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نباشد. کتاب «جاده ممکن است» نوشته دانیل رویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شینا رودلف نیز این قصه ها را خاص می تدریجی. خوب گرگ دوست ندارد از او منحصر به فرد است.
گوری در نظر گرفته شده می تدریجی {هیچ کس} او را دوست ندارد! چون کسی همراه خود او تفریحی نمی شود. جوری کودکی در طیف اوتیسم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارش در دانشگاه همراه خود دیگران منحصر به فرد است. پس هیچکس جز معلمش او را نمی فهمد. ولی مامانش هم میفهمه! گائوری اجتناب کرده اند مادرش می پرسد کدام ممکن است کودک ها ردیابی ها روی هیکل او را چگونه می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر اجتناب کرده اند صداقت، کنجکاوی، کمک به دیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چقدر دوستش دارند به او می گوید.
این کتاب توسط جنیفر زیفین طراحی شده است کدام ممکن است توسط لیدا هادی تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط انتشارات پارک بوکز چاپ شده شده است. کودکان ۷ به همان اندازه ۹ ساله می توانند این داستان را بخوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به کودکان اوتیسم تا حد زیادی بیاموزند. شاید یکی اجتناب کرده اند آشنایان هر دو دوستانشان در جاری حاضر به این اختلال مبتلا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی آنها باشد.
کتاب «داستانی غیرمعمول کسب اطلاعات در مورد سگی در ساعت شب».
ماجراهایی کدام ممکن است کودکان تحت تأثیر اوتیسم همراه خود آنها برخورد با می شوند در همه زمان ها به این سادگی نیست. در کتاب داستان غیرمعمول خوب سگ در ساعت شب کدام ممکن است توسط نشر افق چاپ شده شده است، کریستوفر همراه خود خوب قتل برخورد با تبدیل می شود.
کریستوفر خوب نوجوان تحت تأثیر اوتیسم است. {به دلیل} این بیماری خاص، او در موقعیت به درک امتیازات مسکن روال نیست. با این حال او هوش a فوق العاده ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیا را منحصر به فرد می بیند. داستان همراه خود قتل خوب سگ در قلمرو آنها آغاز تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریستوفر همراه خود ابتکارات منحصر به شخص شخصی سعی می تدریجی قاتل سگ را پیدا تدریجی. این دلیل است است کدام ممکن است داستان سگ غریب در ساعت شب روایت خواندنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز است. این کتاب توسط مدل هادون نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلا ساسانیا آن را تفسیر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان می توانند اجتناب کرده اند مطالعه آن لذت ببرند.کتاب اصول
خواه یا نه وضع اصول برای کسی خوشایند است هر دو خطرناک؟ ما نمی دانیم. در کتاب «اصول» نوشته سینتیا لرد همراه خود تفسیر کیوان عبدی آشتیانی همراه خود قوانینی مواجه می شویم کدام ممکن است خواهری برای برادرش وضع کرده {است تا} اجتناب کرده اند کارهایش خجالت نکشد. کاترین ۱۲ ساله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر ۸ ساله اش دیوید تحت تأثیر اوتیسم است. کاترین کدام ممکن است اجتناب کرده اند اقدامات دیوید خجالت زده بود، برای او خوب قوانین تصمیم گیری کرد: “وقتی وعده های غذایی می خوری خفه شو!” هر دو “اسباب تفریحی های شخصی را در سینک نریزید!” با این حال به همان اندازه کی می توان این مورد را تحمل کرد؟ همراه خود مطالعه این تأثیر کدام ممکن است توسط نشر افق چاپ شده شده است، می توان همراه خود مسکن دیوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات کاترین یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} اش شناخته شده شد.کتاب خواهر عروسک

در کتاب زودتر خواهر اوتیستیک اجتناب کرده اند رفتار برادرش ناراحت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا {در این} کتاب مادری را می بینیم کدام ممکن است به خوبی اجتناب کرده اند پس شرایط دنیای شخصی دخترش برنمی آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً اجتناب کرده اند آن آگاه است. . بنجامین لودویگ در کتاب شخصی عروسک خواهر داستان «جنی» را روایت می تدریجی.
جنی مون خوب زن اوتیستیک است. مادر جنی، گلوریا، اتصال خوبی همراه خود او ندارد، بیماری دخترش را درک نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به طور معمول است مورد {ضرب و شتم} قرار خواهد گرفت. خواهر جنی ادامه دارد کودک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمه او کاترین به جنی مشاوره است کدام ممکن است خواهرش عروسک اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه غول پیکر نخواهد شد. جنی هم به عمه اش اعتقاد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها اجتناب کرده اند عروسک خشمگین اش . خوب ساعت شب پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مددکاران اجتماعی مادر جنی را {به دلیل} بدرفتاری دستگیر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنی اجتناب کرده اند ترس خواهرش را در کیسه ای گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تشک پنهان کرد. یاران جنی را می برند به همان اندازه {در خانه} ای جدید مسکن تدریجی. با این حال او جستجو در راهی {است تا} بفهمد واقعاً چه اتفاقی برای عروسک خواهرش افتاده است.
بنجامین لادویگ در کتاب خواهر عروسکی به شکوه داستان مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه عاطفی خوب کودک اوتیستیک را به تصویر می کشد. این تأثیر تاثیرگذار، کنایه آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار دهنده است. این تأثیر همراه خود تفسیر بهناز بری توسط انتشارات پرتقال برای جوانان چاپ شده شده است.
کتاب “پایین خوب سیاره آبی است”
اشخاص حقیقی تحت تأثیر این اختلال رفتارهای متفاوتی دارند کدام ممکن است در صورت عدم اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت نکردن ممکن است به شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران آسیب برساند. متعاقباً خوشایند است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق این قصه ها همراه خود بسیاری از رفتارهای اوتیسم شناخته شده شوید.
فینال کتابی کدام ممکن است حاضر شد شرایط متفاوتی را به ما نماد می دهد. ۲ خواهر پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند آنها اوتیسم دارد.
در فیلم The Earth is Blue Planet، نیکول پنتلیکس داستان نوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریجت را روایت می تدریجی کدام ممکن است پدری ندارند. آنها {در خانه} هایی در امتداد طرف پیرمردها لحظه ای شخصی مسکن می کنند. نوا {نمی تواند} همراه خود دیگران صحبت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط برقرار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها توسط خواهرش بریجت تحمل تذکر است. همه در نظر گرفته شده می کنند نوا اوتیستیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موقعیت به برقراری ارجاع به دیگران نیست. با این حال خواهرش از آن آگاه است کدام ممکن است نوا خوب کودک برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش است. نوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریجت عاشق خانه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر پرتاب فضاپیمای چلنجر هستند کدام ممکن است به طور غیر منتظره بریجت ناپدید تبدیل می شود. این همان چیزی است که مسکن نوا را تحمل تأثیر مکان ها. با این حال دیگران به هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت های او پی می برند. این تأثیر توسط آویشن امین صالحی تفسیر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشارات نارنجی آن را صحیح کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان از آن آگاه است.