اجتناب کرده اند «موقعیت ائمه در احیای دین» به همان اندازه «نخستین تقابل اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکولاریسم»بر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) محمد حسن زرق درک گذشته تاریخی اسلام، ماه مبارک رمضان را برای همگان ماهی غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب ارزش توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این ماه به طور قابل توجهی برای بررسی به طور قابل توجهی برای گروه های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانانی کدام ممکن است ساعت ها بعد اجتناب کرده اند آن بیدار هستند صحیح است. افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان ورزش مفید».

زرق ذکر شد: بهتر از تحقیق کدام ممکن است به مهمترین خواستن انسان پاسخ دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار قدرتمند خواستن انسان محبوبیت دقیق شخصی است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هویت ما عالی هویت اسلامی است، کتاب هایی کدام ممکن است به ما کمک می کنند هویت اسلامی شخصی را از واقعی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر بشناسیم در انتخاب هستند. پس من می خواهم کتاب های عسگری را طرفدار می کنم. مربوط به «معلم دانشکده» کتابی است به زبان عربی نوشته سید مرتضی عسگری کدام ممکن است به ارزیابی ایده ها شیعه امامیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل عرف می پردازد. هدف کتاب نشان دادن شیوع مکتب اهل بیت بر مکتب خلافت است.

وی شکسته نشده داد: این کتاب دارای سه جلد است کدام ممکن است جلد اول آن کسب اطلاعات در مورد آرای مکتب اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب خلفا است. در جلد دوم دارایی ها اصلی دینی اجتناب کرده اند دیدگاه ۲ مکتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جلد سوم همراه خود رئوس مطالب شورش امام حسین (علیه السلام)، زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک نامه بازرسی شده است. روایت حدیث در مقابل مکتب اهل بیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب خلفا.

وی علاوه بر این کتاب علامه عسگری را همراه خود عنوان «موقعیت ائمه در احیای دین» کدام ممکن است کتابی فوق العاده مفید است طرفدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} درس خطبه ها برای ادغام کردن «توضیحات منع اجتناب کرده اند نشر حدیث»، «احادیث بازیگران» را انتخاب کنید و انتخاب کنید “علم اسلام ecu”. “” وهم گرانیت در مکتب خلفا “را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.

وی افزود: به معنای واقعی کلمه هستند کتاب حاضر شامل روشی نوین در سیره تحلیلی، راه اندازی شد از واقعی مکتب خلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب اهل بیت علیهم السلام، تبیین برخی اجتناب کرده اند مطالب پیشین است. عبارات، خاص تحریفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن احادیث، احساس فضائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت منافقان دشمن». آنچه بیش اجتناب کرده اند هر عامل ملاحظه خواننده را به شخصی جلب می تنبل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنکاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستوده شده نویسنده است کدام ممکن است به کتب قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها بدیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روزنامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلات اهل عرف مراجعه کرده است. نکته ای را با بیرون اینکه به او مشاوره شود باقی نگذاشت.

این درک گذشته تاریخی اسلام ذکر شد: اجتناب کرده اند تولید دیگری کتاب هایی کدام ممکن است می توانم تهیه کنم کتاب «شهر بی جا» خودم است کدام ممکن است شناسایی بی نظیر آن «فاطمه چه ذکر شد؟» است. “شهر چه شد؟” این کتاب تحلیلی است اجتناب کرده اند حضرت فاطمه (علیها السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه های آن حضرت (سلام الله علیها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ فصل همراه خود عناوین «در عصر قیامت»، «قریش، محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه»، «شهر» ترتیب شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدینه چه شد؟ چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزو بهتر از آثار جشنواره در سراسر جهان کتاب سال ۱۹۸۲ بود.

مطالعه کتاب «نخستین مواجهه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکولاریسم» اجتناب کرده اند انتشارات هرمز کدام ممکن است به مبارزه صفین می پردازد را نیز توصیه می کنم: از نظر من مبارزه صفین جنگی خاص است. نبرد ساوین نبرد ای است بین ۲ دیدگاه متضاد، شبیه به نبرد بین هابیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابیل در ابعاد بالاتر. جنگی کدام ممکن است در کل گذشته تاریخی شکسته نشده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در حال حاضر رسید. در کتاب «نخستین برخوردهای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکولاریسم» اجتناب کرده اند وقایع مبارزه شناخته شده به عنوان محتوای متنی استفاده شده است کدام ممکن است حواشی آن اجتناب کرده اند دارایی ها تولید دیگری اکتسابی شده است. وقایع مبارزه در روایت نصر بن مزاحم همراه خود عنوان مبارزه سون اشاره کردن شده است. رمان نصر بن مزاحم اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب ترین روایت اجتناب کرده اند مبارزه صفین است.

وی علاوه بر این ذکر شد: کتاب «اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکولاریسم». اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه به در حال حاضر کدام ممکن است توسط محل کار نشر سنت اسلامی چاپ شده شده است، توصیه عکس است کدام ممکن است برای عموم تحقیق می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین زمینه است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند رحلت پیامبر، ۲ جریان کره ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره ای موجود است. ، در گذشته تاریخی به نظر می رسد شد. جریان کره ای عالی سری رویدادهای زمینه ای تحمیل کرد، فرآیندی کدام ممکن است اولین حلقه آن تغییر نظام امامت به خلافت بود، سپس خلافت به سلطنت تغییر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه اموی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عباسی پدیدار شد، به منظور که حوادث عکس مربوط به انشعاب به نظر می رسد شد. اجتناب کرده اند شرق به همان اندازه وسط بغداد – را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب – به همان اندازه وسط قرطبه – مبارزه های صلیبی، رنسانس، انقلاب تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب های غول پیکر سکولار تحمل تأثیر این جریان تاریخی بود.