« اجساد حلق آویز » رفتن و ماندن استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنا) به گزارش روابط عمومی انتشارات پیدایش، رمان «جسم های معلق» داستانی است درباره مردم شهری که بین رفتن و ماندن معلق هستند. ۳۰۰ سال از انفجار بزرگ می گذرد و ساکنان شهر «آلامتو» در کنار یکدیگر به خوبی و خوشی زندگی می کنند. اما داساهای سیاه پوش به آلامتو حمله می کنند و آن را فتح می کنند. ریرا و آندیا، دو زن جوان، بدون اینکه یکدیگر را بشناسند، در دو مسیر متفاوت به یکدیگر می رسند. هر دو زن جوان زندگی، عشق و خوشبختی را به شیوه ای تاریک و خشن جستجو می کنند. اما داساهای وحشی که لباس سیاه می پوشند، می کشند و بی رحمانه منتظر آنها هستند.

رمان «اجساد به دار آویخته» پیوندی است میان اسطوره و جشن های ایران باستان که اسطوره ضحاک در آن غالب است. مریم فریدی پیش از این اثر با رمان «ستون های بی سایه» که رمانی واقعی بود وارد دنیای نویسندگی شد و این بار با «ژانر فانتزی» توانایی خود را در رمانی پر از داستان و تنش به نمایش گذاشت.

این اثر در ۳۰۴ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۳۰ هزار تومان می باشد.