احسان عسگری سرپرست وسط رسانه شیراز شد


احسان عسگری مدیر مرکز رسانه شیراز شد
بر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)به گزارش روابط کلی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، میثم نیلی، میثم نیلی اجتناب کرده اند زحمات یاسر شهبیری کدام ممکن است اجتناب کرده اند مرداد ۱۳۷۷ پاسخگویی این وسط رسانه ای را بر عهده گرفت با انتصاب احسان عسگری شناخته شده به عنوان سرپرست جدید این وسط تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد. وسط

وسط رسانه شیراز تکیه کن به مجمع ناشران انقلاب اسلامی با هدف تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغ آثار عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انجام نظرسنجی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۴۰ پویش {در سراسر} ملت انجام داده است.

شایان اشاره کردن است، مدیریت این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم کودک جامعه سیما، معاونت قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم گروه بالا کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان، دبیر نبرد احساسی گروه سراسری کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگزار باکلاس جهانی اجتناب کرده اند جمله ورزش های عسگری است. قرآن مقدس. مسابقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تهیه، کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین این سیستم های تلویزیونی مختلف.