احمدوند: کاغذهای قاچاق اختراع شده ادامه دارد به بازو ارشاد نرسیده است به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)؛ عصر چهارشنبه – ۷ اردیبهشت- مهدی اسماعیلی، وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسر احمد وند، معاون امور زیبایی شناختی این وزارتخانه در کنار با جمعی تولید دیگری اجتناب کرده اند مدیران این مجموعه میزبان ناشران، نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات بودند. {در این} نشست صمیمانه ضیافت افطاری، فعالان بخش نشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت با وزیر ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران این وزارتخانه درد دل کردند.
 
در بخشی اجتناب کرده اند این مراسم واقع در مجتمع شهدای سرچشمه، احمدوند با ردیابی به اینکه به برکت انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدد مدیریت انقلاب همین الان مخلوط کثیری اجتناب کرده اند اهالی سنت به کار ترویجی {در این} بخش مشغول هستند ذکر شد: در بخش جهانی اشخاص حقیقی کمتری در بخش معارف دینی کار می‌کنند. آنچه اجتناب کرده اند عهده من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم {در این} وزارتخانه بر می‌آید امتحان شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خواهید کرد اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات می‌خواهیم کدام ممکن است دعا کنید تا در ملت سنت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی داشته باشیم.
 
وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای دوگانه ارشاد
احمدوند سپس ذکر شد: وظایف وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی ۲ محور بی نظیر دارد،‌ ساماندهی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن زیبایی شناختی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نظام قاعده‌مندی داشته باشیم برکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج مثبتی به در کنار ممکن است داشته باشد. در معاونت امور زیبایی شناختی ساماندهی ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن زیبایی شناختی در ملت ماموریت بی نظیر شمرده می‌شود.
 
وی ورزش‌های امور زیبایی شناختی در وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را برای ادغام کردن ۲ بخش بی نظیر برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دسته اول ورزش‌هایی هستند کدام ممکن است حمایتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته تولید دیگری ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهایی کدام ممکن است ماهیت پایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی دارند. کارهای پایشی شبیه به امور ممیزی هستند. با این حال اکثر کارها جنبه تشویقی دارد.

معاون امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی سپس تاکید کرد: همه کارها همچون تخصیص یارانه کاغذ، برگزاری نمایشگاه، خریدهای کتاب اصلی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعطای جوایز جزء امور تشویقی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی هستند.

 

ارشاد نیازمند تغییر

احمدوند با دقیق اینکه در هر ۲ بخش یاد شده خواستن به تغییر موجود است، یکپارچه داد: امتحان شده می‌کنیم {در این} ۲ بخش کارهای خودمان را با نیازها انقلاب اسلامی هماهنگ کنیم. شبیه به‌طور کدام ممکن است در فرامین مقام معظم مدیریت هم این چیزها تاکید شده است.

 

وی با دقیق اینکه در بخش تبیینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی برای تحمیل تغییر کارهایی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکات خوب به مرور اطلاع‌رسانی می‌شود تصریح کرد: امیدواریم به کمک خواهید کرد اهالی سنت، نشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات بتوانیم به این نیازها برسیم.

 

اضافه شدن امکان کالا در نمایشگاه کتاب امسال

در بخش عکس احمدوند کسب اطلاعات در مورد برگزاری نمایشگاه کتاب هم توضیحاتی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: نمایشگاه {سی و سوم} حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال {خواهد بود}. سعی شده برای گرفتن کتاب هم تسهیلاتی تحمیل شود. {در خانه} کتاب هم امتحان شده شده تا نمایشگاه کتاب در شرایط مناسبی برگزار شود.

 

وی تاکید کرد: برای برگزاری نمایشگاه کتاب قرار بود امسال کالا کتاب نداشته باشیم، با این حال شرایط به گونه‌ای پیش سر خورد کدام ممکن است دیدیم اگر کالا کتاب بردن شود منفعت مالی ناشران کم می‌شود، برای همین است کالا مستقیم به نمایشگاه اضافه شد با این حال امیدوارم در سال بعد بتوانیم عالی نمایشگاه ترویجی با محوریت کتاب برگزار کنیم.

 

احمدوند با دقیق اینکه نمایشگاه کتاب زیر مونتاژ‌هایی را می‌خواهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موضوع پتانسیل ها حال امتحان شده می‌کنیم نمایشگاه کتاب بهتر از باشد به ساختار این موضوع تیز کردن کدام ممکن است برای برپایی نمایشگاه اجتناب کرده اند حمایت مقامات بهره می‌گیریم.

 

رد عالی شنیده ها کسب اطلاعات در مورد کاغذ

معاون امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در بخش عکس به مشکلات کاغذ در صنعت نشر ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در بخش کاغذ می‌دانیم مشکلاتی موجود است. کاغذ در موضوع قیمت جهانی پرهزینه نیست با این حال در شرایط ایران با قیمت هر تن کاغذ ۱۲۰۰ دلار شرایط نشر دردسر می‌شود.

 

وی کسب اطلاعات در مورد تخلیه اخباری مبنی بر اختراع محموله‌های قاچاق کاغذ ذکر شد: شایعاتی موجود است کدام ممکن است این کاغذها در اختیار وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی قرار گرفته است با این حال ادعا می‌کنم هیچ کاغذی –تاکنون- در اختیارمان قرار نگرفته است. داریم امتحان شده می‌کنیم بخشی اجتناب کرده اند کاغذها را بگیریم. به میزان ۱۲۰۰ تن کاغذ در هرمزگان اجتناب کرده اند محموله‌های قاچاق اختراع شده به تازگی آزاد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف تهران {است تا} در اختیارمان قرار بگیرد.