ادبیات فارسی اجتناب کرده اند قرن ششم به بعد، نماز جلوه ای انصافاً اجتناب کرده اند گفتگوی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان استبر ایده تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه نیایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاوت کلام الله مجید، بهانه ای شد تا دقایقی را با امیر اسماعیل آذر شاعر، مجری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، درک ادبیات فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده کتاب پژوهشی ۴ جلدی «قرآن» به گفتگو بپردازیم. “عالی.” در شعر فارسی «برای اطمینان از تأثیر دعای الهی به ادبیات فارسی بپردازیم.

اسماعیل آذر با تاکید بر اینکه همه ادبیات ما به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند دوران سنایی به بعد را می توان دعا با رئوس مطالب خاصی دانست، ذکر شد: را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دیوان او نیز تا حدودی برای ادغام کردن دعا با خدا تبدیل می شود.

این پژوهشگر ادبی افزود: با تعمق در آثار المولوی گاهی درمی یابیم کدام ممکن است این شاعر به زبان خدا صحبت می تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: اجتناب کرده اند طرفی اگر در تذکر بگیریم کدام ممکن است دعا به این معناست کدام ممکن است انسان در مقابل خلوت برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با خدا خلوت تدریجی، الگوی های زیادی در ادبیات فارسی موجود است کدام ممکن است معروف ترین آنها ابیات مولانا است. “ خدا پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفق است / ما را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت ما را کرد / سخنان لطیف را به ما بیاموز / بر باید رحم کن دوست گران قیمت / اگر خطا می گوییم اصلاحش کن / مصلح باید ای سلطان سخن.. .» را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ جای تولید دیگری دعا نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خدایا اجتناب کرده اند این وصلت خجالت مکن / اجتناب کرده اند عشق مبارک گله مکن…».

نویسنده کتاب «قرآن در شعر فارسی» با خاص اینکه ادبیات فارسی اجتناب کرده اند قرن ششم به بعد حتی در آثار شاعرانی چون خاقانی سرشار اجتناب کرده اند دعای الهی است، تصریح کرد: چوپانی در راه همه وقت به کی آموزش داده شده است اند ای خداچین / کجایی تا بنده باید باشم؟


وی با ردیابی به اینکه حدود ۱۵۰ سال پیش ایرانیان در عصر های یلدا تا صبح بیدار بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح ها را دسته دسته بر پایین بام ها اقامه می کردند، افزود: نماز همه وقت در سنت ایرانی رایج بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین مناجات را در آن می توان کشف شد. فرمود: «خدایا مرا ببخش اگر مرا می‌شناسی، اگر مرا با بخشش ببخشی، خداوند مرا می‌بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نمی‌شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن شخصی را تجدید نمی‌کنم. «عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهای جن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ زبان».


اسماعیل آذر با ردیابی به عملکرد های نماز ذکر شد: دعا تک گویی نیست، اما علاوه بر این ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا است کدام ممکن است آموزش داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول مولانا روح جاهل جز دعا نیست/ خدا یا . خداوند او را امر نکرده کدام ممکن است بگوید: «خداوند به جاهلیت اجازه نمی‌دهد کدام ممکن است نماز بخواند.


در طولانی مدت فرمود: عصر های ماه رمضان بهتر از جایگزین برای مناجات با خداوند است. با این حال تمام وجود ما باید با خدا باشد «دل ممکن است خانه عشق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس.