ارائه اظهار‌نامه مالیاتی شرط محاسبه مالیات ناشران با نرخ صفر استرئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در نشست «بررسی وضعیت مالیات نشر کتاب» گفت: اگر ناشری کمتر از سقف تعیین شده در گروه‌های مالیاتی درآمد داشته باشد و اظهارنامه پُر نکند؛ مشول نرخ صفر یا معافیت مالیاتی نمی‌شود.