ارائه میزگرد، نقد و بررسی مقاله “توسعه صنایع خلاق در کانون کتابهای الکترونیکی” گزارش تصویری – تصاویر اسلایدارائه میزگرد، نقد و بررسی مقاله «توسعه صنایع خلاق با محوریت کتاب های الکترونیکی» با حضور یاسر احمدوند معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی رمضانی مدیر اجرایی مؤسسه کتاب و ادبیات ایران و پژوهشگر قاسم. صفایی نژاد در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام برگزار شد. / عکاس: کامیار کتیبی