اسپویلرهای EastEnders – دنبال کنندگان در حالی کدام ممکن است فینال لحظات تینا با گری فاش شد، گریه می کردند. اطلاعات به علاوه برای Emmerdale را انتخاب کنید و انتخاب کنید Corrie


دنیس ون اوتن گروه عظیمی را با ستاره Emmerdale آرم می دهد

دنیس ون اوتن فاش کرده است کدام ممکن است چگونه منصفانه دشمنی غول پیکر بین او را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست خانم سابقش، ستاره Emmerdale، شری مورفی، به دوستی نزدیک آنها نوک داد.

در افشاگری باور نکردنی عکس اجتناب کرده اند کتاب مجری، به سختی اجتناب کرده اند من می خواهم، دنیز با توجه به چگونگی سقوط این جفت هنگامی کدام ممکن است دنیز مردی را مقابل همسرش قرار داد، صحبت می تنبل.

مجری ۴۷ ساله صبحانه غول پیکر در اواخر نوجوانی به شری ستاره صابون نزدیک شد.

شری کدام ممکن است اکنون با هری کیول شرکت کننده فوتبال عروسی کرده است، در ورزشی Emerald در عملکرد Tricia Dingle، در Hollyoaks Eva Strong را انتخاب کنید و انتخاب کنید در Neighbors داکوتا دیویس را ورزشی کرد.

او علاوه بر این رتبه ۳ در I’m a Celebrity…Get Me Out of Here! در سال ۲۰۰۵ او اجتناب کرده اند مأموریت “زن باز نشده” لذت برد.

با این حال در آن نقطه، او را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیس ساده ۲ ستاره مشتاق بودند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند جلب رضایت دنیس با منصفانه دی جی به تماس گرفتن دارن کدام ممکن است با برادر شری دوست بود، جمعاً قرار جلب رضایت گذاشتند.

برای عجله، دنیس در حدود سن ۱۷ سالگی با شری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش نقل وضعیت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلام کردن کرد کدام ممکن است انجمن اقامت “از برخی از معانی رخ داده است است”.

با این حال وقتی ۲ نوجوان به کلوپ می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیس انتخاب خواهد گرفت غیر از اینکه با شری برای اسکان برود به دارن بازگردد، دوستی آنها تیره شد.

دنیز به خاطر می آورد: “این داستان به سختی مرا ناراضی می تنبل، از من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شری دوستان خوبی بودیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم اتصال من می خواهم با دارن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تعیین کنید گیری آن برای مدت زمان بسیار طولانی بین ما {بوده است}.”