اعلام برندگان جایزه پژوهشی ثروت ایرج افشارگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در نود و هفتمین زادروز این ایران شناس و کتابدار فقید، برگزیدگان دوره های هفتم و هشتم جایزه پژوهشی گنجینه ایرج افشار شناسایی و به دو پایان نامه اهدا شد.

از رشته کتابداری (علوم اطلاعات و معرفت شناسی)، پایان نامه دکتری ملیحه درهوش با موضوع «طراحی، اجرا و ارزیابی الگوی هستی شناختی تخصصی در حوزه نقاشی بر اساس الگوی مرجع مفهومی سیداک» و از رشته رساله دکتری محمدصادق خاتمی با تصحیح متون فارسی با عنوان «بازنگری در نامه های قرون شیخ شرف الدین مانیاری و تحقیق در آن» از سوی هیئت داوران جایزه گنج پژوهی ایرج افشار انتخاب شد.

این جایزه دوسالانه که به نام ایرج افشار به دلیل نقش بی بدیل در کتابداری ایران نامگذاری شده و برگزیدگان در روز تولد وی اعلام می شوند، به بهترین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته کتابداری (علم اطلاع رسانی و معرفت شناسی) و موضوعات مرتبط تعلق می گیرد. به عنوان کتابشناسی و ویرایش پژوهی، تصحیح متون فارسی، جامعه شناسی و روانشناسی مطالعه و کتابخوانی، مخاطب شناسی و مخاطب شناسی و انتشار کتاب، ترویج و توسعه فرهنگ ایرانی و راهکارهای تقویت و گسترش زبان فارسی.

لازم به ذکر است تاریخ اعطای جوایز برگزیدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.