افتتاح فروشگاه «کتاب رضوی» در مشهدمراسم افتتاحیه فروشگاه کامل «کتاب رضوی» کدام ممکن است برای ادغام کردن حدود ۱۶ هزار عنوان کتاب اجتناب کرده اند انتشارات عظیم ملت است، عصر سه شنبه ۸ فروردین ماه با حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی کتاب، زائران آستان قدس رضوی افتتاح شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران در درگاه باب الجواد (علیه السلام) رضوی در مشهد افتتاح شد. عکاس: محمد جواد مشهدی