رژیم لاغری سریع

انبار گمرگ مستقر در نمایشگاه کنار هم قرار دادن عرضه تکل کتاب‌های ناشران خارجی استبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند ستاد خبری سی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ، مونتاژ کمیته ناشران خارجی سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور اسماعیل جانعلی‌پور(سرپرست کمیته ناشران خارجی)، محمدخلج(سرپرست کمیته اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی)، آزاده نظربلند (سرپرست کمیته پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی مراجعان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی حافظی(سرپرست امور پولی معاونت امور باکلاس وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی) برگزار شد. 

اسماعیل جانعلی‌پور کسب اطلاعات در مورد عمیق این مونتاژ دلیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تقریباً در مورد این‌کدام ممکن است حدود سه سال اجتناب کرده اند برگزار نشدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیکی می‌گذرد ما جستجو در پای کار برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور حداکثری ناشران هستیم. متعاقباً امتحان شده کردیم تا مونتاژ‌های متعددی با ناشران خارجی برگزار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام رهنمودها درمورد به شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط آیین‌نامه نمایشگاه را برای ناشران دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابهامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو‌های آنها پاسخ دهیم.  

سرپرست کمیته ناشران خارجی با تاکید بر این‌کدام ممکن است پذیرای کتاب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات حال در ملت برای جانمایی در انبار گمرک مستقر در مصلای امام خمینی(ره) هستیم، ذکر شد: انبار گمرگ مستقر در نمایشگاه کنار هم قرار دادن عرضه تکل کتاب‌های مربوط به بخش ناشران خارجی {است تا} بلافاصله کار بازرسی کتاب‌ها تحریک کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌ها در پایان به نمایشگاه برسند. 

جانعلی‌پور به تولید دیگری موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اطمینان حاصل شود که تسهیل امور گمرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایند روان‌سازی ترخیص موارد  اجتناب کرده اند گمرگ برخی اجتناب کرده اند تسهیلات حال در گمرگ را به ناشران خارجی اطلاع دادیم تا به محض حرکت بار اجتناب کرده اند مبدا بتوانند مستندات اجباری را برای ما کشتی کنند. {در این} صورت ما با همکاری گمرگ، پیش اظهاری می‌کنیم تا کتاب‌ها فوری‌تر ترخیص شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایشگاه برسند. 

وی افزود: سقف کاهش یافته است بخش کالا فیزیکی ویژه ناشران خارجی در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه اجتناب کرده اند ۳۰ سهم به ۱۵درصد کاهش پیدا کرده {است تا} توانایی داشته باشد بخشی اجتناب کرده اند ارزش‌ اتاقک را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را جبران تنبل. علاوه بر این در بخش کالا دیجیتال نمایشگاه کاهش یافته است ۳۰درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانه ۲۰درصدی اندیشه در مورد شده است.

 

اسماعیل جانعلی‌پور در نهایت ذکر شد: با این اتفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید با مساعدت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتی کدام ممکن است برای تقویت دانش در سامانه گزارش‌شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش دانش ناشران خارجی باقی مانده بود شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی کتاب‌های اضافه کردن شده در سامانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بودیم. علاوه بر این متراژ اتاقک‌ها حدود ‌۲۵ سهم افزایش پیدا کرد. 

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اجتناب کرده اند بیست‌ویکم تا سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ۲ بخش حضوری در مصلای امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال در سامانه ketab.ir  برگزار می‌شود.