انتشار مجموعه داستان کوتاه از هفت نویسنده جواناصغر شاهرویی گردآورنده این مجموعه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). وی بیان کرد: در مجموعه «اشعار بیشه» به اشکال جدید در داستان و نحوه استفاده از فرصت ها برای نوشتن بیشتر نگاه کردیم.

وی ادامه داد: داستان هایی که به موضوعات و مضامین گوناگون می پردازند و گاه آنقدر به طور خاص حکایت از روزگار ما دارند که تنوع ایده ها نکته ای شایسته از این مجموعه می کند.

شاهروی خاطرنشان کرد: داستان های کوتاه مجموعه «اشعار بیشه» حاصل کارگاه های داستان نویسی رنگمایه است و نویسندگان این مجموعه به زودی آثار خود را منتشر خواهند کرد.

در این مجموعه چند قسمتی نویسندگان اصغر شاهرویی، رضا رباطمیلی، رویا کددادی، زیلا اویسی، سامیه آقایی، فاطمه چاپاری و هستی امیدیانی حضور دارند. مجموعه داستان کوتاه قدم زدن در سایه ها از این کارگاه داستان کوتاه در سال ۹۵ منتشر شد.

در ابتدای داستان کوتاه سازدهانی از این مجموعه می خوانیم:
«وقتی عصر زنگ زدم، کسی تلفن را جواب نداد. سریع از پله های مهمانسرا بالا رفتم و می خواستم مستقیم به اتاقم که انتهای راهرو بود بروم، پیرمرد با من تماس گرفت و از من پرسید: به تو زنگ زد، چه اتفاقی افتاده؟
به او گفتم: کسی جواب من را نداد.

مجموعه داستان کوتاه «راه رفتن در سایه ها» در ۵۰۰ نسخه در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات مایا منتشر شد.