انتصاب محمدحسین ظریفیان به عضویت شورای برنامه ریزی هفته کتابطی حکمی از سوی یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین ظریفیان به عضویت شورای برنامه ریزی سی امین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی منصوب شد. خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی محمدحسین ظریفیان، مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی این وزارتخانه را به عنوان عضو شورای برنامه ریزی سی امین هفته کتاب جمهوری اسلامی منصوب کرد. .

امیدواریم در راستای اهداف دولت مقتدر مردمی ایران، از تمامی ظرفیت‌ها و راهنمایی‌های شما و سایر کارشناسان در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های هفته اول کتاب جاری استفاده شود. قرن، برنامه ریزی مناسب انجام خواهد شد.