انسان شناسی ما را از یک سطح حقیقت به لایه های عمیق تر می بردگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در این نشست که به ریاست معصومه راکشا مسئول اطلس مردم نگاری کشور و کارشناس پژوهشکده مردم شناسی برگزار شد، علیرضا حسن زاده از اعضای هیئت علمی پژوهشکده به نقد و بررسی رمان حوا پرداخت. مریم نعمت تاوسی از سوی انتشارات مس و گفت: با خوانش های مختلف قابل بررسی است.

وی با بیان اینکه در این رمان زخم بر بدن نشانه ای پیش بینی کننده است که ما را از یک سطح حقیقت به سطحی عمیق تر در ادبیات مردم شناسی می برد، افزود: در رمان حوا زخمی که بر گلوی حوا ظاهر شد ما را به زخم های عمیق تر می برد. مانند زخم خیانت همسر تنهایی قهرمان زن و فراموشی دوران کودکی و منیت آرمانی او نشان می دهد که این زخم با درد و رنج و این درد و رنج با آگاهی همراه است.

حسن زاده بیان کرد: از این رمان خوانش های متفاوتی از خوانش یونگ، کافکا و ملاصدرای وجود دارد.

در ادامه فریده مجیدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم شناسی با اشاره به رمان راز خانه شش گوش که توسط انتشارات مس نیز منتشر شده است، گفت: موضوع اصلی این رمان بازگشت به خود و نمادگرایی این بازگشت با نمادهایی مانند دوران کودکی و طبیعت همراه است.

مریم نعمت تاوسی نویسنده این آثار نیز گفت: تفاوت کارشناسانی که در حوزه علوم میراثی کار می کنند با صاحب نظران سایر رشته ها در این است که برای بیان دیدگاه خود نه تنها از علم بلکه از هنر و ادبیات نیز استفاده می کنند.

در پایان این نشست نویسنده کتاب های هوا و راز خانه ششگوش به سوالات حاضرین پاسخ داد و دبیر جلسه به جمع بندی رسید.