ایجاد وسط سراسری تفسیر قرآن کریم در نمایشگاه قرآن کریم همراه خود حضور ۱۰۰ نویسنده در بخش کتابت.بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست خبری بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم صبح همین الان سه شنبه ۲۲ فروردین ماه در سالن کلاس ها وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برگزار شد.

علی رضا معاف معاون وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نمایشگاه قرآن در ابتدای این نشست همراه خود ردیابی به فاصله های نمایشگاه قرآن ذکر شد: این دوران ها آرم اجتناب کرده اند اهتمام به بهبود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های قرآنی دارد این دغدغه است.

وی شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند همه گیری کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی هایی کدام ممکن است در جهان سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن تحمیل کرد، همراه خود اصل رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، امسال نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب برگزار شد. حضوری برگزار ممکن است.» نمایشگاه قرآن خوب مناسبت چندوجهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب است کدام ممکن است علاقه مذهبی برای افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهیم امسال اطراف بانشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار محور باشد.

وی همراه خود دقیق اینکه این نمایشگاه در روز ولادت امام حسن مجتبی (ع) افتتاح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۹ اردیبهشت در مصلای امام خمینی (ره) به روی عموم باز تبدیل می شود، ذکر شد: این نمایشگاه به همان اندازه ۹ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) به روی عموم باز {خواهد بود}. مانترا نمایشگاه امسال مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های محله قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن به مانترا قرآن، کتاب امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تجزیه و تحلیل ها بر ایده آن طراحی شد. نوشته های قرآن کریم. امیدوار

وی در حالی کدام ممکن است منتظر گشایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدها هستیم، ذکر شد: همین الان بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس در محله به امید، ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی خواستن داریم.

معاف ذکر شد: کنجکاوی به اندازه قرآنی رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی(ره) در بخشی همراه خود عنوان قرآن کریم {در این} نمایشگاه طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش «سنت معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما» ایجاد شد. در همین راستا همراه خود رهنمودهای مقام معظم مدیریت در سال جاری.

وی همراه خود دقیق اینکه کنجکاوی مندی به نهج البلاغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الصفیه سجادیه {در این} نمایشگاه به صورت مقطعی است، تصریح کرد: در نمایشگاه امسال ۴۵ بند نصب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های مختلفی ترسیم شد.

معاون زیبایی شناختی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی همراه خود ردیابی به امکانات وابسته در برگزاری نمایشگاه قرآن افزود: در نمایشگاه امسال بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نوع نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار داریم. سعی کردیم پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکاراتی داشته باشیم این دلیل است امسال کمیته محتوایی را نیز طراحی کردیم کدام ممکن است در آن همراه خود همکاری شهرداری، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما لوگوی نمایشگاه گفتن شد.

به گزارش مف، نمایشگاه دیجیتال نیز در محله نمایشگاه حضوری قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندانی کدام ممکن است مقیم تهران نیستند می توانند اجتناب کرده اند این نمایشگاه استفاده کنند.

وی کسب اطلاعات در مورد بخش هایی اجتناب کرده اند این نمایشگاه قرآنی دلیل داد: بخشی همراه خود عنوان «تبلیغ سنت نهج البلاغه» کدام ممکن است بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین فاصله مراسم تجلیل اجتناب کرده اند خادمان نهج البلاغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگار سجادیه {در این} نمایشگاه برگزار تبدیل می شود. همزمان همراه خود مراسم اختتامیه

ماف اجتناب کرده اند برپایی این سیستم شرکت ها قرآنی {در این} نمایشگاه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بر این ایده ۲ هزار داوطلب اجتناب کرده اند سوی نهادها تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی کمیته تعیین مقدار تجلیل خواهند شد.

وی ذکر شد: ۳۶ میلیون نوجوان داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم تفریحی ها را همراه خود ایده ها قرآنی پیوند دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش بچه ها نمایشگاه می توانند اجتناب کرده اند ۱۵ تفریحی بیشتر مبتنی بر ایده ها دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی استفاده کنند.

به آموزش داده شده است سرپرست نمایشگاه قرآن، اجتناب کرده اند تولید دیگری بخش های این نمایشگاه، اصلاحات محتوایی در بخش کودک همراه خود عنوان «بوستان آیات» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در فضایی تعاملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسی همراه خود ۸ جنبه قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش فرا می دهند. متون دینی موضوعات. علاوه بر این تعدادی از کاریکاتوریست معروف نیز {در این} خانه دوباره کار کردن شدند.

وی همراه خود ردیابی به اینکه مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد عمرانی در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع بازسازی شده است، ذکر شد: همین الان بین مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن جدایی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آنها را به هم پیوند دهیم.

معاف شکسته نشده داد: بخش توصیه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بخش های جالب نمایشگاه است کدام ممکن است آرم دهنده استقبال اجتناب کرده اند این بخش در بازتاب است. امروزه مردمان به امکانات راهنمایی مراجعه می‌کنند با این حال نیازهایشان برآورده نمی‌شود، به همین دلیل {در این} بخش راهنمایی‌های قرآنی توسط اساتید این بخش حاضر می‌شود.

به آموزش داده شده است معاون وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند رویدادهای بدیع امسال، حضور بی طرفانه میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری در قالب صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی است کدام ممکن است در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع به حاضر گذاشته تبدیل می شود. امسال دپارتمان آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی کنار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف نشده دید کنجکاوی مندان قرار گرفته است.

وی ذکر شد: بخش در سراسر جهان این نمایشگاه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند وبینارهای موضوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهومی همراه خود موضوعاتی چون تقریب، دیپلماسی قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره همراه خود همکاری ۲۰ ملت برگزار تبدیل می شود. این مقامات به دیپلماسی در اتصال همراه خود کشورهای همسایه ملاحظه ویژه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در اصل کار نمایشگاه قرار دارد.

معاف کسب اطلاعات در مورد بخش مکتوب نمایشگاه قرآن دلیل داد: ۱۰۰ نویسنده همراه خود بخش مکتوب نمایشگاه مرتبط هستند. امسال درگیر آسیب های بخش نشر مکتوب بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستیم همراه خود برگزاری نمایشگاهی آسیب های وارد شده به این بخش را جبران کنیم.

وی افزود: معاونت نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع دولتی یکی اجتناب کرده اند بخش های مهم نمایشگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکزی شبیه دارالقرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در نمایشگاه حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای شخصی را به حاضر می گذارند. یک دسته کامل مؤسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسه از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی نیز {در این} نمایشگاه نمایندگی خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها در ۲ بخش کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی به بیشتر مردم حاضر ممکن است.

به گزارش ماف، اقلامی اجتناب کرده اند جمله نذر حجاب، اولین حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در بخش عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب نصب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بخش امسال ۹ تنها کارکرد فروشگاهی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش فرض سنت عفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجاب نیز جا بیفتد.

معاون وزیر ملت شکسته نشده داد: بخش جدیدی همراه خود عنوان الگوهای زیبایی شناختی پیرمردها داریم کدام ممکن است در آن پیرمردها همراه خود نتایج محصولات سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص در دنیای آنلاین ما شناخته شده می شوند. علاوه بر این بخشی نیز با توجه به شعائر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نغمات دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از آثار {در این} زمینه آثار تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداحی است.

وی همراه خود ردیابی به بخش تفسیر قرآن این نمایشگاه ذکر شد: این بخش نیز سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط سراسری تفسیر قرآن را نیز برای ادغام کردن تبدیل می شود. بعد از همه این وسط به صورت مستمر وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به اینکه وسط چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قرآن داریم، وسط تفسیر قرآن نیز در وزارت ارشاد تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نمایشگاه افشا تبدیل می شود.

به آموزش داده شده است موفه، خوب بخش آموزشی نیز موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش هایی شبیه Passersby نیز میزبان کنجکاوی مندان است.

سرپرست نمایشگاه قرآن در خاتمه ذکر شد: شخص میدان قرآن حاج قاسم سلیمانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نمایشگاه قرآن امسال روی طراحی سه پوستر هدف اصلی داشت کدام ممکن است یادش گرامی باد چرا کدام ممکن است می خواستیم داشته باشد. یادآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد پا {در این} گالری.

بازگشت به تبدیل می شود: {در این} نمایشگاه خدماتی شبیه تنظیم قرآن به بیشتر مردم در دسترس بودن تبدیل می شود. ما امتحان شده می کنیم در جشنواره ها لذت غیر سکولار را برای خانوار ها فراهم کنیم.

چون آن است محمدمهدی عزیزی، معاون نمایشگاه در شکسته نشده این نشست کسب اطلاعات در مورد بخش دیجیتال دلیل داد: تمامی شرکت ها فیزیکی نمایشگاه در بستر دیجیتال نیز حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب به صورت ویژه برای جوانان طراحی شده است.

وی ذکر شد: تلویزیون اینترنتی برای اولین بار در سال جاری طراحی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان در جاری تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف هستند. اجتناب کرده اند محافل فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها نیز می توان مستقیماً اجتناب کرده اند بستر دیجیتال استفاده کرد.