ایران؛ ققنوس که در طول تاریخ از خاکسترش برخاست


گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) تاریخ ثبت شده این سرزمین گواهی است بر فداکاری مردان و زنانی که همواره با دشمنان این سرزمین اهورایی روبرو بوده اند تا نشانی از سربلندی در این سرزمین به جای بگذارند. ایرانیان کشور خود را با ققنوس مقایسه می کنند که در طول تاریخ بارها برای حفظ و دفاع از استقلال و فرهنگ خود در طول تاریخ از خاکستر خود برخاسته است. یکی از عوامل اصلی بقای آن، استقامت و پایداری ارتش ایران در طول تاریخ کشور بود.

کاظم سلطانی در کتاب «تاریخ ایرانیان» به صورت فشرده شما را با تاریخ ظهور و سقوط ایران و حکومت های مختلف آن آشنا می کند. این کتاب خلاصه ای از تاریخ کامل کشور از آغاز مادها تا پایان عهد قاجار است.

ایران با قدمت و تمدن کهن خود آنقدر وسیع است که نمی توان کتابی نوشت که تمام تاریخ آن را در برگیرد. کتاب‌های مختلفی که در طول سال‌ها نوشته شده‌اند، نمی‌توانند تمام شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی را به طور کامل توصیف کنند. به همین دلیل، تردیدی نیست که کتاب کاملی درباره تاریخ ایران که به طور جامع کل تاریخ را در برگیرد، در دسترس نیست.

تاریخ مکتوب برای ما از زمان مادها شروع می شود و پیوسته مورد بازنگری و تغییر قرار می گیرد زیرا با کسب اطلاعات و اسناد جدید، تاریخ مکتوب پیوسته در حال تغییر است. بسیاری از اشیای باستانی این گنجینه های ارزشمند که در گوشه و کنار ایران به وفور یافت می شود، هر کدام برگ تازه ای به تاریخ ایران می افزاید.

از طرفی تحریفات تاریخی چه از روی ناآگاهی و چه از روی سوء نیت ما را در بیان تاریخ کشورمان دچار مشکل می کند اما چاره ای نیست. ما نمی توانیم منتظر روزی باشیم که روزی روزگاری به فرزندان این کشور آموزش داده شود و تاریخ کامل و بی نقصی به آنها ارائه شود. به همین دلیل برای جلوگیری از فراموشی تاریخ، وقایع و شخصیت های آن، تاریخ باید مدام تکرار شود و این احتمال را در نظر داشت که دستیابی به اسناد جدید و حضور محققان میهن دوست و میهن پرست روزی یک امر واقعی و کامل را به وجود آورد. تاریخ بگذار این کشور دست از تحریف، کتمان و وارونه سازی وقایع تاریخی بردارد.

پس از ورود اسلام به ایران که ایرانیان توانستند خود را از زیر یوغ اعراب رهایی بخشند، مردم میهن دوست زمان خود به نوشتن وقایع و شخصیت های تاریخی پرداختند و خوشبختانه بسیاری از این آثار حفظ شده است.

بخش عظیمی از تاریخ ما توسط مورخان و محققان غربی نوشته شده است که با همه ایراداتش شایسته تقدیر است. تاریخ کشور ما آنقدر قدیمی است که به تنهایی نمی توان تاریخ کاملی از آن تهیه کرد.

بسیاری از شخصیت های تاریخی به خودی خود اساس یک کتاب بزرگ هستند. شما می توانید به اندازه همه پادشاهان، وزیران، ژنرال ها، علما، شاعران و غیره کتاب بنویسید. ناگفته نماند از شرح وقایع ریز و درشت همان دوران.

در بخشی از زندگی نامه ایرانیان می خوانیم: «داریوش که از خاندان هخامنشی بود به مصر رفت و جسد کامبوجا را به ایران آورد و در همان زمان با حیله توانست به راز دروغ گومته قصاب پی برد. ” (بردیا دروغین) و با کمک شش تن از بزرگان گومات را کشت و بر تخت شاهنشاهی نشست. تصویری از ۹ همراه بردیا که دستگیر و به اعدام محکوم شده اند با نام هر یک در کتیبه بیستون دیده می شود.

با مرگ فرزندان کوروش، کشور به هرج و مرج کشیده شد، اما داریوش به سرعت همه یاغیان را سرکوب کرد و صلح برقرار کرد، سپس وقتی شنید که مصر در آرامش نیست، به سرزمین فرعونیان رفت و دل آنها را به دست آورد. از کاهنان مصری که زمین نفوذ زیادی داشت و حاکم ایرانی ستمگری را که برای مردم مصر رنج می‌برد مجازات کرد و مانند کوروش با آنها مهربانی کرد و به دین آنها احترام گذاشت.

همانطور که خود داریوش در کتیبه بیستون به تفصیل نوشته است، در اکثر کشورهایی که به تصرف ایرانیان درآمده بودند، شورش ها برپا شد و در هر منطقه ای مردم علیه داریوش قیام کردند، اما او در مدت کوتاهی همه مخالفان را شکست داد و آنها را از بین برد.

پس از آن، داریوش شورشی را که در آستانه وقوع در آسیای صغیر بود، سرکوب کرد. او برخی از مسیرهای تجاری مصر را اصلاح کرد و دانشکده پزشکی مصر را بازگشایی کرد.

وی همچنین خرابه ها را مرمت کرد و دستور داد راهی از دریای سرخ به دریای روم (مدیترانه) باز کنند تا کشتی ها بتوانند به هند و ایران برسند و از آن مسیر تجارت کنند.

کتاب تاریخ ایرانیان: از پیدایش مادها تا پایان قاجار نوشته کاظم سلطانی در ۲۷۱ صفحه توسط انتشارات ویکتور هوگو منتشر شده است.