این سیستم های هفته آثار هنری انقلاب اسلامی در لرستان تشریح شدسامان سپهوند سرپرست بخش هنری لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی در لرستان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) لرستان وی اظهار داشت: شهید سید مرتضی آوینی تمام امتحان شده شخصی را برای برافراشتن پرچم آثار هنری انقلاب، روایت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه اول جبهه های درگیری به کار گرفت. وی همواره الگوی هنرمندان اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش شرکت ها ارزنده ای را در جهان های مختلف هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی اجتناب کرده اند شخصی به جای آن گذاشته است. خشمگین باد شهید آونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندانه به بیانیه سوگند خورده رسید.

وی افزود: هفته آثار هنری انقلاب کدام ممکن است هر ساله همزمان همراه خود سالروز بیانیه سوگند خورده درک شهیدان اهل غلام به انگشت بخش هنری برگزار تبدیل می شود، مجموعه این سیستم هایی را تدارک دیده است کدام ممکن است کار آن در سال جاری تحریک کردن تبدیل می شود. ۱۴۰۱ در ۲۰ فروردین». در استان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری تجهیزات های مختلف زیبایی شناختی مجموعه این سیستم های آتی تدارک دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} هفته برگزار تبدیل می شود.


صباحوند اظهار داشت: دیدار آونه ها، دوران اهالی آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری بخش هنری لرستان، فرهنگسرای صاحب العمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه رسانه واج {در خانه} تاریخی است. اجتناب کرده اند آخوند ابو اول است. این سیستم ای کدام ممکن است همزمان همراه خود تحریک کردن هفته هنرهای انقلاب در لرستان برگزار تبدیل می شود.

دبیر هفته آثار هنری انقلاب لرستان افزود: «تجزیه و تحلیل تخصص» شناسایی مجموعه نشست های پژوهشی سینمای مستند لرستان است کدام ممکن است نخستین نشست های شخصی را همزمان همراه خود تحریک کردن هفته آثار هنری انقلاب برگزار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل سال یکپارچه ممکن است داشته باشد. همراه خود حضور وحید موسیان، فیلمنامه نویسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقدان استان برگزار تبدیل می شود.

سیباوند همراه خود ردیابی به افشا اجتناب کرده اند کتاب «سرباز جانباز» تأثیر امین کیانی در ۲۴ فروردین ماه، افزود: پایداری بخش هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد هنرهای تجسمی نیز در تالار ماه تالار آثار هنری برگزار می‌شود.

سرپرست بخش هنری استان تجلیل اجتناب کرده اند هنرمندان عالی انقلاب اسلامی در لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود خانوار شهید سال را اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند این سیستم های این هفته برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این این سیستم {در این} هفته برگزار تبدیل می شود. همراه خود حضور مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران قلمرو برگزار شد.

وی اظهار داشت: مراسم تجلیل اجتناب کرده اند شاعر پیشکسوت انقلاب، ایرج رکورک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست خاطرات انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس در شهرستان دورود در مرحله هنری برگزار تبدیل می شود.

سیباوند نمایشگاهی متشکل اجتناب کرده اند ۳۰ پوستر اجتناب کرده اند آثار هنرمندان کشوری همراه خود موضوع آثار هنری انقلاب برگزار کرد. وی در فضای شهری گفتن کرد: معاونت زیبایی شناختی هنری شهرداری خرم آباد طی هفته جاری یادمان شهدای جاوید را در محل پل شهدای خرم آباد نصب می تنبل.

دبیر هفته آثار هنری انقلاب در پایان دادن این گفتار این سیستم های هر عالی اجتناب کرده اند نهادهای زیبایی شناختی در استانداری را به رئوس مطالب زیر گفتن کرد:

اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برستان همراه خود همکاری مشاور سندیکای قلم در استان
سلسله خطبه هایی همراه خود موضوع موقعیت آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات در تبیین مولفه های انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند توهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی، مستندسازی انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان.

اداره کل کتابخانه های کلی استان لرستان
حاضر کتاب همراه خود محوریت کتب انقلاب اسلامی در کتابخانه های ظریف استان، برپایی نمایشگاه کتاب در کتابخانه های استانداری اطمینان حاصل شود که آشنایی اعضای کتابخانه همراه خود آثار هنری انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری نشست کتابخوان همراه خود همکاری. اجتناب کرده اند هنرمندان انقلاب اسلامیاداره کل بنیاد محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر خوب ارزش های حفاظت مقدس استان لرستان
شناخت اجتناب کرده اند هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان پرانرژی در جهان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس در ستادکانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان لرستان
برگزاری مراسم یادبود شهید آقای مرتضی افنی همراه خود راه اندازی شد شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار وی در وسط وسط شماره ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی ایستگاه هنری به تصویر کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفالگری در امکانات شماره ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ خرم آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی ایستگاه شعر خوانی ادبی پلاک ۳ خرم آباد، درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهدشت قصه گویی همراه خود موضوع بیانیه سوگند خورده مرتضی آونی در امکانات بلوختر، شتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورآبادبسیج هنرمندان استانی
اعزام گروه جهادی شهید آوینی به مناطق محروم، نواختن سرود هر دو زینبیه همراه خود موضوع حفاظت مقدس در شهرستان های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری عصر شعر بزرگداشت شهید آوینی همراه خود همکاری ۹ صفحه بحث هنری استانداری. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواختن عالی سرود سیاره ای در. کمپ های بومی در بابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق محروم