این سیستم های هفته آثار هنری انقلاب اسلامی در خراسان رضوی تشریح شد
سرپرست بخش هنری خراسان رضوی اظهار داشت: انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد سال هنری استان {به دلیل} ماه مبارک رمضان امسال به بعد اجتناب کرده اند این ماه به تعویق افتاد.