رژیم لاغری سریع

باربا به چاپ دوم خاطرات عالی معلم، سوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم دهه شصت رسیده است.چاپ دوم کتاب باربا روایتگر اقامت اصغر بیمانی است. معلم، سوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم یزد در دهه ۶۰، نوشته سید مرتضی میرزآبادی، انتشارات راه یار.