بازدید دبیر کل کتابخانه های ملی کشور از کتابخانه مرکزی تبریز


بازدید دبیر کل کتابخانه های ملی کشور از کتابخانه مرکزی تبریز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری یک کتاب ایران(ابنارمضانی در آذربایجان شرقی در سفر استانی خود به آذربایجان شرقی از بخش‌های مختلف کتابخانه از جمله نسخ خطی و کتاب‌های برجسته، انتشارات، کودکان و نوجوانان، بخش امانت و گردشگری، سالن مطالعه، آزمایشگاه و بخش مرمت بازدید کرد.

در ادامه دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به کتابخانه و قرائت خانه هیرساز زنده یاد سیدیکا کراچمانی رفت و از قسمت های مختلف این کتابخانه بازدید کرد.

یادآور می شود، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سفر به تبریز با اعضای کتابخانه های عمومی استان و همچنین کارکنان کتابخانه ها دیدار و گفتگو کرد.