برای افزایش dishing out کتاب باید کار ویژه ای انجام شودبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) خراسان رضوی به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} آستان قدس رضوی، آیت الله سیداحمد خاتمی پیش اجتناب کرده اند ظهر در این زمان پنجشنبه ۱۳ فروردین در محیط بازدید اجتناب کرده اند کتابخانه رضوی. وی همراه خود دقیق اینکه انتشارات آستان قدس رضوی اجتناب کرده اند افسون خاصی برخوردار است از به تماس گرفتن مبارک امام رضا (علیه السلام) حمایت تبدیل می شود، اظهار داشت: در بازدید اجتناب کرده اند کتابخانه رضوی همراه خود بخش های مختلف این مجموعه زیبایی شناختی اجتناب کرده اند جمله ادبیات پایداری. ، شکوه قرآن، کودک، نوجوان، تربیت، تفسیر قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … لکه بینی کردم کدام ممکن است چیدمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای آن واقعا همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامل {انجام شده} است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه این فروشگاه زیبایی شناختی همراه خود مدیریت فوق العاده مقاوم انتشارات آستان قدس رضوی فوق العاده خوشایند ساماندهی شده است، اظهار داشت: کتاب هایی کدام ممکن است در کابینت چیده شدند، هر کدام همراه خود ملاحظه به سن بینندگان کنار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حاضر گذاشته شده است، به گونه ای کدام ممکن است این فروشگاه برای همه سلیقه ها، همه سنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خاص کشف شد تبدیل می شود. .

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان مدیریت همراه خود دقیق اینکه آستان قدس رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نشریات در سرتاسر ملت در بخش کودک، نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده عناوین متعددی در زمینه های مختلف ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده کرده اند، اظهار داشت: در این زمان منصفانه تأثیر ویژه است. اینکه کتاب باید در زمان ما dishing out شود غیرمعمول است.

آیت الله خاتمی همراه خود دقیق اینکه ملت ما به برکت انتشارات آستان قدس رضوی در بخش ساخت کتاب تاثیرگذار {بوده است}، به همین دلیل فرهنگسراها باید به فروش سنت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی ملاحظه ویژه داشته باشند، اظهار داشت: انتشارات آستان قدس رضوی به صورت خودجوش همراه خود افتتاحیه. کتابخانه ارزشمند رضوی در جوار حرم امام رضا (ع) بستری برای فروش این سنت ناب به زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران فراهم کرده است کدام ممکن است جای تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر دارد.

وی خاطرنشان کرد: کتاب های مفید زیادی در اتصال همراه خود امامت، مبانی دینی، حج، معارف رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفان {در این} فروشگاه دیده ام کدام ممکن است بی شک زائران همراه خود معرفت امام رضا (علیه السلام) به حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج متعال نائل می شوند. او) همراه خود کسب. را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بررسی کنید. کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد زیادی دارد.

کتابخانه رضوی ۲ روز پیش همراه خود حضور تولیت آستان قدس رضوی در درگاه باب الجواد (علیه السلام) حرم مطهر رضوی همراه خود حدود ۱۶ هزار عنوان کتاب اجتناب کرده اند انتشارات غول پیکر ملت افتتاح شد.