بررسی «آثار هنری انقلاب اسلامی در دهه شصت عکس ولتایی».


مطالعه
بر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به رویداد هفته آثار هنری انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری سید مرتضی آوینی، مدرسه آثار هنری همراه خود همکاری معاونت پژوهشی دانشکده تایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری نشست هم اندیشی پژوهشی همراه خود عنوان آثار هنری انقلاب اسلامی مصر». دهه شصت» روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰.

{در این} وبینار اساتید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری اجتناب کرده اند جمله حبیب الله صادقی (نقاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش جهان هنرهای تجسمی)، محمدعلی روزبهانی (پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست استان قم)، محمدرضا وحیدزاده (منتقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو گروه ادبیات قم) حضور داشتند. دانشکده). پژوهشگاه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه اسلامی)، امیررضا نوری بارتو (منتقد، فیلمنامه نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه ادبیات نمایشی دانشکده تصویر)، سمیا رمضان ماهی (سرپرست گروه گرافیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرافیک دانشکده تصویر)، کیارش زندی (عضو هیئت آموزشی) در دانشکده تصویر)، مهدی محمدی (سرپرست گروه صنایع دستی دانشکده السوره)، ادی هادی آذری (محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس دانشکده) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتا بهرامی (دکترای فلسفه آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاش). را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر وبینار رامتین شهبازی (معاون رئیس مدرسه آثار هنری دانشکده سوره) می باشد.

کنجکاوی مندان می توانند اجتناب کرده اند طریق این لینک در وبینار نمایندگی کنند: panel.soore.ac.ir/join/egc41. ضمناً حضور برای عموم آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان است.