برپایی نمایشگاه‌ شاهنامه‌های نفیس خطی و چاپ سنگی در آستان قدس
نمایشگاهی از شاهنامه‌‌های خطی و چاپ سنگی موجود در گنجینه رضوی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی برگزار می‌شود.