برگزاری نمایشگاه علوم قرآنی همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در یزداحسان عابدی مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی یزد در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اجتناب کرده اند یزداجتناب کرده اند برپایی هشتمین نمایشگاه غول پیکر علوم قرآنی در استان یزد خبر داد.

وی افزود: این نمایشگاه اجتناب کرده اند ۲۱ فروردین ماه به مدت عالی هفته در سید محمد آقا الحسینیه واقع در جاده انقلاب دایر است.

به آموزش داده شده است عبیدی، هشتمین نمایشگاه غول پیکر علوم قرآنی استان یزد برای ادغام کردن کیوسک های کالا کتاب، این سیستم، محصولات زیبایی شناختی، عفاف، حجاب، مؤسسات قرآنی، راه اندازی شد توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است.

سرپرست کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی یزد شکسته نشده داد: در نیمه جنبی این سیستم هایی معادل رزم در یک روز واحد قرآنی ویژه کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محفل انس همراه خود قرآن اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ الی ۲۳ در روزهای ۱۹ به همان اندازه ۲۶ فروردین ماه همزمان همراه خود در سرتاسر ملت اندیشه در مورد شده است. . نمایشگاه علوم قرآنی در حسینیه سید محمد آقا میزبان بازدیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان است.

عبیدی اظهار داشت: هشتمین نمایشگاه غول پیکر علوم قرآنی یزد به رویداد ماه مبارک رمضان پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه {در این} استان در جاری برگزاری است.