برگزاری نمایشگاه قرآن مشهد در ۱۳ بوستان درجه شهر همراه خود حضور افرادبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) خراسان رضوینشست خبری پانزدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت همراه خود حضور محمدحسین زاده اسح آبادی مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی خراسان رضوی روز سه شنبه (۱۵ فروردین) در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد. سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی. خراسان رضوی.

حسین زاده ایشبادی اظهار داشت: قرآن کتاب مسکن انسان است. بسیار قدرتمند تعهد حافظان قرآن بردن قرآن اجتناب کرده اند کاربرد مناسب آن در مراسم مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد این کتاب آسمانی به مسکن انسان هاست. روابط بین خانوار ها نیز باید بر ایده آموزه های قرآنی باشد، از متنوع اجتناب کرده اند مشکلات محله در زمینه های مختلف به {این دلیل است} کدام ممکن است ما قرآن را در سبک مسکن شخصی قرار ندادیم.

وی دانستن درباره ۲ مشخصه بی نظیر در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه قرآن اظهار داشت: پانزدهمین نمایشگاه قرآن در مشهد دارای ۲ مشخصه بی نظیر است. شهرت اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین اتفاق در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه قرآن است. ما اجتناب کرده اند فعالان از ما دعوت کرده ایم به همان اندازه برگزارکنندگان این مناسبت باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد استان تنها عملکرد اساسی در برگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل این مناسبت دارد. به همین منظور اتحادیه مؤسسات قرآنی ادعا آمادگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری نمایشگاه را به فعالان قرآنی واگذار کرد.

حسین زاده اسح آبادی افزود: افراد برگزارکنندگان بی نظیر پانزدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها اجتناب کرده اند جمله شهرداری شناخته شده به عنوان حامی حرکت خواهند کرد. افراد در قالب تشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسات قرآنی کار شخصی را انجام خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مؤسسات قرآنی غیردولتی در ماه مبارک رمضان به بالا شخصی می رسد.

وی برپایی نمایشگاه قرآن در ۱۳ سطح شهرستان را دومین مشخصه این مناسبت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: برپایی نمایشگاه قرآن به صورت غیرمتمرکز برای باور نیازها مهمی است. هدف اول ملاحظه به ابعاد خوب صحنه است. به همین دلیل اگر نمایشگاه در یک واحد سطح اجتناب کرده اند شهر برگزار شود، {به دلیل} ضعیف خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت زمان بازدید اجتناب کرده اند نمایشگاه {به دلیل} ماه مبارک رمضان، متنوع اجتناب کرده اند افراد آن را اجتناب کرده اند بازو خواهند داد. اجتناب کرده اند این رو مقرر شد نمایشگاه در ۱۳ سطح اجتناب کرده اند شهر برگزار شود به همان اندازه ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان ادعایی کنجکاوی مندان آسیب دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد بتوانند در محدوده شخصی اجتناب کرده اند نمایشگاه بازدید کنند.

حسین زاده اسح آبادی همراه خود ردیابی به مانترا این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه اظهار داشت: نکته دوم کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند مانترا پانزدهمین فاصله نمایشگاه است، سوئیچ نمایشگاه قرآن به افراد غیر از ورود افراد است. گالری قرآن اجتناب کرده اند این رو {در این} مدت سعی شد محل قرارگیری هایی کدام ممکن است احتمال حضور افراد در شب های افطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان موجود است ایجاد شود. آن یک است مقدار است. اجتناب کرده اند این رو پارک های شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ مشهد مشابه با پارک بخارا، حیاط پشتی حجاب، حیاط پشتی اقیانوس، حیاط پشتی ارم، حیاط پشتی مای، پارک کوهسنگی، ضلع غربی پارک ملات، حیاط پشتی نیلوفر آبی، آرامگاه فردوسی را برای برپایی نمایشگاه انواع کردیم.

حجت الاسلام حاج مجیدی بلندی دبیر پانزدهمین نمایشگاه قرآن مشهد در شکسته نشده این نشست اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت ۲ سال متوقف شد با این حال همراه خود کاهش شیوع کرونا انتخاب بر این شد کدام ممکن است نمایشگاه به صورت جهان ای برگزار شود. به همین دلیل انتخاب گرفتیم اجتناب کرده اند این شانس برای راه اندازی شد توانمندی های اشخاص حقیقی استفاده کنیم.

وی شکسته نشده داد: موضوع بازطراحی ورزش موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های افراد نهاد مهمترین نکته برای برگزارکنندگان این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه است. از معتقدیم در سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گام دوم انقلاب نهادها باید {به سمت} گام دوم انقلاب حرکت کنند. این نمایشگاه فرصتی {است تا} همراه خود نوآوری های مؤسسات قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های جدید آنها برای حرکت {در این} مسیر شناخته شده شویم.

مدیرعامل فدراسیون مؤسسات باکلاس قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت خراسان رضوی همراه خود ردیابی به ورزش اتحادیه مؤسسات قرآنی، افزود: در خراسان رضوی ۴۰۰ گروه افراد نهاد در بخش مؤسسات قرآنی متولی ورزش های قرآنی داریم. ضمناً ۳۷۰۰ مونتاژ قرآنی همراه خود مبایعه نامه داریم کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند قدرت آنها استفاده کرد. ضمناً در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه، تمامی مناطق ۱۳ گانه دارای مشاور خواهند بود.

پانزدهمین نمایشگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اجتناب کرده اند ۸ به همان اندازه ۱۷ ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود ۲۱ به همان اندازه ۲۹ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ در بوستان های شهر دایر است.