به سرپرستی پژوهشکده بناها و بافت‌های فرهنگی تاریخی منصوب شد


به سرپرستی پژوهشکده بناها و بافت‌های فرهنگی تاریخی منصوب شد
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، در این حکم آمده است با توجه به ایثار، تخصص و تجارب ارزنده مقام معظم رهبری به عنوان سرپرست پژوهشگاه اشیاء منصوب می شوید. و زمینه های فرهنگی تاریخی.

توفیق روزافزون این مقام عالی را در انجام وظایف محوله بویژه در راستای تحقق شرح وظایف مصوب با همفکری و تعامل با اعضای گروه، همکاران و تلاش مشترک از درگاه خداوند متعال خواستارم. معاونت ها و موسسات تحقیقاتی.

لازم به ذکر است علیرضا انیسی پیش از این رئیس پژوهشکده اشیاء و بافت های فرهنگی تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بود.