تبدیل به یک رقصنده در جهان! انجمن نقد ادبی درگذشت حسن ذوالفقاری را تسلیت می گویدگزارش کردن آژانس کتاب ایران (ایبنا) در این پیام تسلیت آمده است: درگذشت دکتر حسن ذوالفقاری، استاد کل گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، منتقد و پژوهشگر ارشد زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره مجامع علمی برای نقد ادبی و ویرایش در ایران، جامعه دانشگاهی را اندوهگین کرد.

گرچه در آغاز خدمت به فرهنگ و ادب فارسی بود که سفر را ترک کرد و با عجله به دیار خود بازگشت، اما در زمان حیاتش خدمت بزرگی به زبان و ادبیات فارسی کرد.
دکتر.

اعضای انجمن علمی نقد ادبی ایران ضمن تسلیت به خانواده بزرگوار این سرباز عزیز، این جان باختن را در کنار همکاران و عموم دانشجویان و دانشگاهیان عزادار می باشند.

حسن ذوالفقاری در سال ۱۳۴۵ در دامگان متولد شد و دیروز ۲۶ تیرماه بر اثر سکته قلبی درگذشت.