رژیم لاغری سریع

تجلیل اجتناب کرده اند بخش هنری نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمندان عظیم آثار هنری در ضیافت افطار۲۱ فروردین در هفته آثار هنری انقلاب اسلامی در نشستی دلپذیر همراه خود حضور ترکیبی کثیری اجتناب کرده اند نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران اجتناب کرده اند سه داستان نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پژوهشگر آثار هنری تجلیل تبدیل می شود.