تدوین قوانین، رهنمودها و رهنمودهای اخلاقی در تحقیقات زیست پزشکی در ایرانگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، کتاب «مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و رهنمودهای اخلاق در تحقیقات پزشکی ایران» تالیف «دبیرخانه کارگروه اخلاق پژوهشی وزارتخانه، معاونت پژوهش و فناوری ریاست جمهوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که زیر نظر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

امروزه حکمرانی صحیح جوامع نیازمند توجه ویژه به مستندات و شواهد علمی است و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب در جوامع است. از این رو، پژوهش به عنوان یکی از فرآیندهای تولید شواهد، اهمیت روزافزونی پیدا می‌کند، همچنین احترام به اصول و احترام به ارزش‌های اخلاقی در تمامی امور از جمله انجام تحقیقات در علوم زیست پزشکی مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

در آن راستا و با توجه به نیاز موجود، کتاب «مجموعه قوانین، رهنمودها و رهنمودهای اخلاقی در تحقیقات زیست پزشکی ایران» به عنوان مرجعی معتبر برای دسترسی به اسناد ملی مربوطه تدوین و تدوین شده است که برای کلیه علاقمندان از جمله می باشد. اعضا و کارشناسان کارگروه کمیته‌های اخلاق پژوهش می‌توانند مورد استفاده پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فراگیران سطوح مختلف، سیاست‌گذاران علم و فناوری و سایر ذینفعان قرار گیرند.

این کتاب در شش قسمت با عناوین «مدارک مرتبط با فعالیت کارگروه های پژوهشی/ کمیته های اخلاق»، «اسناد مربوط به تحقیقات انسانی»، «اسناد مرتبط با پژوهش زیر نظر سازمان غذا و دارو»، « مقالات کار حیوانات». آزمایشگاه، «اسناد اشتراک و انتشار مقالات پژوهشی» و «سایر اسناد ملی و بین‌المللی مرتبط».

کتاب «مجموعه قوانین، رهنمودها و رهنمودهای اخلاق در تحقیقات زیست پزشکی ایران» در ۸۳۰ صفحه با تأیید وزیر به بازار عرضه شد.