تذکر وزیر فرهنگ پس از حضور در اختتامیه جشنواره موسیقی نواحی در گرگانمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین مقاله خود در اپلیکیشن روبیک با اشاره به حضور خود در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره موسیقی نهده که در شهر گرگان برگزار شد، گفت: توجه به گسترش موسیقی موسیقی نهده در ایران یکی از ویژگی های خاص آثار اوست. وزارت فرهنگ در دوره جدیدی قرار دارد.