ترجمه جدیدی از مکتال لهوف منتشر شدگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب میکت بلا شامل ترجمه جدیدی از کتاب لهوف است که به تازگی توسط انتشارات کتابخانه منتشر شده و راهی بازار نشر شده است.

واقعه عاشورا یکی از حوادث مهم و دردناک تاریخ اسلام است که تأثیر عمیق و ماندگاری در قلوب مسلمانان به ویژه شیعیان بر جای گذاشته است. درباره واقعه عاشورا داستان های زیادی نوشته شده است، اما یکی از معتبرترین، دقیق ترین و موجزترین آنها کتاب «لهوف» سید بن طاووس است. وی از عارفان و فقهای بزرگ قرن هفتم هجری قمری است که رحلت او بر تمامی مبارزان پیش از خود سایه افکند.

اگرچه به دلیل پیچیدگی و اهمیت این کتاب، ترجمه های فارسی زیادی از آن در دسترس است، اما به نظر مترجم، بدی اکثر ترجمه ها، نبود جذابیت روایی یا استفاده از کلمات و عبارات سخت و بسته است که کار را دشوار می کند. بخوانید.. از همه مهمتر این مسائل باعث شده که بسیاری از جوانان تمایلی به مطالعه این کتاب ارزشمند نداشته باشند.

مترجم (محسن هاشمی) در این اثر سعی کرده است که وقایع را به گونه ای تنظیم کند که با استفاده از فضاسازی ها و توصیف های مختلف، داستان را حفظ کند و خواندن داستان را آسان کند. از دیگر ویژگی های اثر می توان به بیان ادبی اهداف و ابعاد حماسه عاشوری در متن اشاره کرد.

دغدغه اصلی مترجم کتاب، در دسترس بودن ترجمه ای روان و داستانی از اولین کتاب معتبر و موجز شیعه مکتل است تا برای همه اقشار به ویژه جوانان به راحتی و روان مطالعه شود.

کتاب «میچات بلا» با ۱۴۸ صفحه و قیمت ۶۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات کتابخانه منتشر شد.