تسلیت معاون فرهنگی وزارت ارشاد در پی درگذشت حسن ذوالفقاریگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)در متن این پیام آمده است:

“به نام خدا
نوبت ماست، زنگ به صدا در می آید
بنابراین رودخانه های ما راه اقیانوس ما را می گیرند

وقتی دانشمند و نویسنده ای در پنجاه سالگی دنیا را ترک می کند، با قطعیت و اندوه بیشتر از دیگران می توان گفت: «جوان افتاد». زیرا محقق و نویسنده سال ها تمرین می کنند تا در اوج بلوغ دیگران از آن بهره ببرند و دانش بیاموزند.

و جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری چنین دنیایی را رها کردند و به سایر نقاط جهان شتافتند. همه او را به خلق آثار ماندگار در حوزه ادبیات عامه پسند و سایر حوزه های مرتبط می شناسند، اما در کنار این شناخت، بلافاصله از حسن خلق و تواضع او می گویند.

اینجانب به عنوان یکی از عزیزان ادبیات ایران در غم از دست دادن آن عزیز شریک بوده و به خانواده و علاقمندان ایشان تسلیت می گویم.