«تصوف و نقش عرفا در دعوت اسلامی» در بازار نشر افغانستان راه اندازی شد.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فرهنگسراج عبدالواحد بهرا اخیراً در هرات کتاب تصوف و نقش عرفا در دعوت اسلامی را منتشر کرده است. به همراه شرح حال و برخوردهای شیخ سید عبدالقادر الحسینی الجیلانی (جیلانی)» نوشته سید محمود گیلانی در ۲۳۵ صفحه منتشر شده است.

این کتاب مشتمل بر سه فصل شامل «تصوف و نقش آن در عرصه جهاد و اصلاح»، «مقدمه و شرح حال شیخ عبدالقادر گیلانی» و «از مجالس شیخ عبدالقادر جیلانی» است.
در فصل اول کتاب «تصوف چیست؟»، «عرفان چیست و عارف کیست؟»، «اشاره ای کوتاه به چند مورد از جهاد و مبارزه بزرگان طریقت و تارتار تسلیم اسلام. به لطف صاحبدلان، «نقش شیوخ و علمای دین در مقاومت در برابر تهاجم غرب» و «مشائق طریقت نقشبندی در منطقه جهان و اصلاح» بحث شده است.

فصل دوم کتاب سیره و سیره شیخ عبدالقادر گیلانی و فصل سوم کتاب شامل یازده محفل شیخیه است.

عبدالقادر بن صالح دوست گیلانی، عارف، صوفی، محدث، پیشوا و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم قمری بود.

وی مؤسس سلسله قادریه صوفیه (منسوب به عبدالقادر) بود و از آثار او می توان به الغنیه لطالیبی طریق الحق یا غنیه طالب لاتاریق الحق، الفتح الربانی و الفیض الرحمنی اشاره کرد. ، «المواهب الرحمنیه و الفتوح الربانیه»، «سرالعصر و مظهر الانوار، فیما یحطه الابرار» و «اداب السلوک و التچش المنازل الملوک». “، اشاره کرد.