رژیم لاغری سریع

تصویری آینه ای اقامت صدسال جدیدترین مردمان ترکیه در «عشق هدف کافی است» زمینه تاریخی اجتناب کرده اند توضیحات موفقیت ادبیات ترکی در دهه­‌های جدیدترین استمترجم کتاب «عشق هدف کافی است» می‌گوید: در اوایل قرن بیستم نویسندگانی پا به جهان ادبیات ترکی می‌گذارند کدام ممکن است در داستان‌­های آنها وضع محله، باورها، ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت مردمان آینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالعه داستان‌های آن‌ها اصولاً همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مردمان آن فاصله شناخته شده می‌شویم.