تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ لیپوماتیک زندگی ایده آل | زندگی مشترک


تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به عنوان کاهش یا افزایش احساس ایجاد می شود. احتمال تغییر دائمی در احساس سینه در بین همه روش ها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق داده های جدید ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییر را می توان در روش نیش زدن در اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید