تغییرات مورد نیاز برای گوشی های اندروید را اصلاح دهید


هنگام ایجاد خوب فایل گوشی های معقول همراه خود اندروید جدید، باید چندین مرحله را همراه خود هدف خصوصی سازی تخصص کاربری دنبال کنید.

روی حیله و تزویر افزار اندروید در مقابل همراه خود آیفوندادن مشخصه های سفارشی سازی تا حد زیادی به مشتریان اگرچه به سادگی می توان به این مشخصه ها ورود پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اصلاح داد، با این حال مشخصه های متنوع در گوشی های معقول اندرویدی موجود است کدام ممکن است ممکن است بر ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن عمومی تجهیزات تأثیر بگذارد.

این مشخصه‌ها معمولاً به‌طور خودکار پرانرژی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است تأثیر عقب کشیدن روی تلفن‌های در کنار داشته باشند. در همین جا لیستی اجتناب کرده اند مشخصه های حال در تلفن های معقول اندرویدی موجود است کدام ممکن است باید همین حالا آنها را اصلاح دهید.

خصوصی سازی بازاریابی را خاموش کنید

گوگل سعی می تدریجی ورزش های وب مبتنی بر ممکن است را اشاره تدریجی به همان اندازه به شما گزینه بدهد بازاریابی کت و شلوار همراه خود پیگیری ها ممکن است را ارائه می دهیم نماد دهد. اگر اجتناب کرده اند گوشی معقول اندرویدی استخدام می کنید، حتماً بازاریابی مرتبط همراه خود جستجوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ها شخصی را دیده اید. به این دلیل است که علت است کدام ممکن است گوگل میزان روزی را کدام ممکن است برای موضوعات مختلف صرف می‌کنید، پیگیری می‌تدریجی. اگرچه بالقوه است این مشخصه برای برخی اجتناب کرده اند مشتریان جالب به تذکر برسد، با این حال در عین جاری مشکلاتی در محافظت حریم شخصی تحمیل می تدریجی. اگر می‌خواهید خصوصی‌سازی آگهی را غیرفعال کنید، می‌توانید به تغییرات > Google > بازاریابی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی «تسلیم شدن اجتناب کرده اند خصوصی‌سازی آگهی» کلیک کردن کنید.

دانش ظریف را اجتناب کرده اند روی صفحه پنهان کنید

همراه خود تخلیه اندروید ۵.۰، گوگل قابلیتی را اضافه کرده است کدام ممکن است به مشتریان امکان می دهد مستقیماً اجتناب کرده اند صفحه قفل همراه خود اعلان های گوشی ارتباط برقرار کنند. در حالی کدام ممکن است این مشخصه فوق العاده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده است، ممکن است خوب اولویت غول پیکر {برای حفظ} حریم شخصی نیز باشد. اگر این مشخصه را پرانرژی کنید، هر کسی می‌تواند به پیام‌های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعلان‌ها در تلفن معقول ممکن است ورود داشته باشد، حتی روزی کدام ممکن است تلفن ممکن است قفل است. برای غیرفعال کردن این مشخصه، به Settings > Apps & Notifications > بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان‌های ظریف را خاموش کنید.

غیرفعال کردن تحمیل خودکار میانبرها

هر بار کدام ممکن است این سیستم ای را در تلفن معقول اندرویدی شخصی اجتناب کرده اند طریق فروشگاه Play دانلود می کنید، سیستم به طور خودکار خوب میانبر در صفحه بی نظیر تحمیل می تدریجی. هر این سیستم ای کدام ممکن است روی گوشی معقول شخصی نصب می کنید بالقوه است به ابعاد کافی برای قرار تکل در صفحه بی نظیر گوشی اهمیت نداشته باشد. برای خاموش کردن میانبرهای خودکار این سیستم، ابتدا باید انگشت شخصی را برای مدتی روی صفحه بی نظیر شخصی حفظ کنید، سپس روی تغییرات صفحه بی نظیر ضربه بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب افزودن تصویر به صفحه بی نظیر را خاموش کنید.

مجوزهای این سیستم را اصلاح دهید

این سیستم های مختلف تقاضا ورود به حسگرهای گوشی برای انجام کمی عملکردها را دارند. تا حد زیادی این مجوزها درمورد به بلوتوث، مخاطبین، دوربین، میکروفون را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت هستند. {در این} میان، فراوان اپلیکیشن موجود است کدام ممکن است بیش از حد مورد استفاده قرار نمی گیرند، با این حال همچنان می توانند اجتناب کرده اند دانش سلولی ممکن است استفاده کنند. {برای تغییر} مجوزهای اعطا شده به این سیستم‌ها، می‌توانید به تغییرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان‌ها بروید. همراه خود محدوده این سیستم مشخص شده می توانید متوجه شوید کدام ممکن است چه مجوزهایی به آن است اعطا تبدیل می شود.

استفاده اجتناب کرده اند داده های پس زمینه را محدود کنید

این سیستم‌های حال در تلفن معقول اندرویدی ممکن است می‌توانند اجتناب کرده اند داده‌های تلفن در کنار برای به‌روزرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانلود محتوا در پس‌زمینه استفاده کنند، متعاقباً مورد نیاز نیست روزی کدام ممکن است این سیستم باز است، مدت زیادی منتظر بمانید. این مشخصه زمان اضافه کردن محتوای جدید در این سیستم را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است ممکن است مفید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن گوشی معقول ممکن است را افزایش دهد، ممکن است خوردن داده را نیز افزایش دهد. می توانید ورود به استفاده اجتناب کرده اند داده های پس زمینه را برای هر این سیستم ترتیب کنید. برای امتحان کردن این، به Settings > Apps بروید، سپس به همین ترتیب Mobile data را انتخاب کنید و انتخاب کنید Wi-Fi > Background data را محدوده کنید.

وای فای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوتوث را اسکن کنید

مشخصه های زیادی در گوشی های معقول اندرویدی موجود است کدام ممکن است با بیرون اطلاع ممکن است باتری گوشی معقول ممکن است را خوردن می تدریجی. اسکن وای فای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکن بلوتوث برخی اجتناب کرده اند مشخصه های آن هستند. این مشخصه‌ها جامعه‌های Wi-Fi را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های بلوتوث نزدیک تلفن ممکن است را اسکن می‌کنند، حتی وقتی Wi-Fi را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوتوث خاموش باشند. برای غیرفعال کردن این مشخصه، به Settings > Location > Wi-Fi Check & Settings > Location > بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب Check Wi-Fi & Bluetooth را خاموش کنید.