تفسیر داستایوفسکی اجتناب کرده اند کتاب بازدید اروپابر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «بازدید اروپا» داستایوفسکی همراه خود تفسیر یلدا بیدختینگاد به تازگی توسط انتشارات بورگ چاپ شده شده است.

نشست نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل کتاب به صورت دیجیتال اجتناب کرده اند ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود حضور زهرا محمدی، زینب یونس، مهدی یزدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرم یلدا بیدخت نژاد برگزار تبدیل می شود.

کنجکاوی مندان می توانند این نشست را اجتناب کرده اند اینستاگرام ماه فرهنگسرای خطاب در کتابفرهنگ، کانال تلگرام bookcitycc را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه کانون در مکان آپارات دنبال کنند.

فئودور داستایوفسکی در سال ۱۸۶۲ برای مراجعه به همراه خود اسناد ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با حمله ها صرع به اروپا بازدید کرد، با این حال این بازدید تغییر به گشت و گذار برلین، لندن، پاریس، فلورانس، میلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وین شد. حاصل این بازدید نظر هایی بود کدام ممکن است ابتدا در روزنامه زمان به مدیریت خودش چاپ شده شد. این مشاهدات حاصل تأملات او با توجه به دیدگاه روسها اجتناب کرده اند جهان آزاد اروپای مرکزی است.

اجتناب کرده اند تذکر داستایوفسکی، این نظر ها یکی اجتناب کرده اند صریح ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح ترین آثار داستایوفسکی است. او عمداً داخل شخصی را در برخورد همراه خود سنت ecu بدیهی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند از دوام به سمت وسوسه تأثیرپذیری اجتناب کرده اند سنت غربی صحبت می تنبل. به نظر می رسد مانند است اولین جرقه های روانشناختی داستایوفسکی {در این} رمان بازدید حیاتی است. مفهوم هایی کدام ممکن است بعدها نتیجه منصفانه دفترچه زیرزمینی شد.