تمام ایرانیان به خاطر داشتن روح شرقی شاعر هستندوحید سمنانی در این نشست گفت: عزیزی که در ابتدا شعر می‌خواند، برای اولین بار آن شعر را نشان خانواده می‌دهد، باید از طرف خانواده جدی گرفته شود و حمایت شود. تجربه شخصی من ثابت کرده است، تمام ایرانیان به خاطر داشتن روح شرقی شاعر هستند، ولی میزان بازخورد آن به تقویت و تلاش باز می‌گردد. حتی نوزادان نیز روح شاعرانه دارند.