توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به برگزاری طرح «نظام تربیت کارشناسی ارشد آموزش هنر»گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آخرین جلسه حوزه هنری صبح امروز به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری محمدحسین ایمانی کشو برگزار شد.

وزیر فرهنگ در ابتدای این جلسه در رابطه با بررسی طرح «نظام کارآموزی کارشناسی ارشد آموزش هنر» به عنوان دستور کار شصت و هشتمین جلسه شورای هنری گفت: به منظور بررسی و تکمیل این طرح به صورت جزئی. لازم است کارگروه آموزشی تخصصی با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای مختلف تشکیل شود و در کنار آن با تعیین بازه زمانی به جمع بندی دقیق این طرح کمک شود.

وی در ادامه به ساخت همزمان بیش از ۲۰ هنرستان در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: جایگاه هنرآموزی در سال های اخیر رشد زیادی داشته و استقبال نسل جوان نسبت به هنرآموزی نیز چشمگیر است. از طرفی روش آموزش هنر با روش های مرسوم سایر رشته های دانشگاهی متفاوت است که تمامی این موارد مستلزم تکمیل پروژه «نظام کارآموز کارشناسی ارشد در آموزش هنر» است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به فعالیت شورای ارزشیابی هنرمندان در دوره جدید فعالیت وزارت فرهنگ، گفت: شورای ارزشیابی با برنامه مدون و با نگاه علمی و تخصصی به موارد متعددی رسیدگی می کند. ، به متقاضیان و اساتید این منطقه مدرک هنری اعطا می کند و دریافت کنندگان این مدارک در زمینه های مختلف از طریق صندوق حمایت از پیشکسوتان هنر حمایت می شوند.

همچنین در این جلسه سایر اعضای این شورا به همراه نمایندگانی از نهادهای مختلف به بیان چالش ها و مشکلات پیش روی مسائل آموزشی در حوزه فرهنگ و هنر در مراکز دانشگاهی پرداختند.

بر اساس این گزارش، رضا نقی زاده رئیس دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آمادگی این وزارتخانه برای بررسی دقیق طرح «نظام کارآموزی کارشناسی ارشد آموزش هنر» تا رسیدن به راهکارهای عملیاتی در این راستا تاکید کرد.

لازم به ذکر است جلسات شورای هنری کشور پس از وقفه ای طولانی در دوره جدید وزارت فرهنگ از سر گرفته شد و صبح امروز سومین جلسه این شورا در دوره جدید و شصت و هشتمین جلسه برگزار شد. در دوره های مختلف در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.