“توطئه گرگ”؛ رازی که لوسی باید آن را حل کنددر بخشی از متن کتاب می خوانید:

لوسی به هوش آمد، می لرزید و خیس می شد. گوش هایش زنگ می زد و مغزش می تپید. به اطرافش نگاه کرد، تصویری مبهم از نور و صدا که در خاطره غبارآلودش به این سو و آن سو می رفت. بالاخره بیگانگان مرا دزدیدند؟

کتاب «توطئه گرگ ها» نوشته داش رابرتز با ترجمه ارنواز صفری در ۲۶۴ صفحه در دو نسخه کاغذی به قیمت ۱۲۰ هزار تومان و نسخه الکترونیکی به قیمت ۴۰ توسط انتشارات سعد منتشر شده است. هزار تومان .